Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

11 marca 2022, 08:00

Trwa składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Trwa składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków zobligowani są do złożenia deklaracji dotyczącej tego, czym ogrzewane są obiekty. Deklaracje najłatwiej i najszybciej można wypełnić on-line lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Przedmiotowy obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 MW. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a cytowanej ustawy.

Deklaracje najłatwiej i najszybciej można wypełnić on-line wchodząc na stronę: https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracje można również złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Wówczas uprawniony do tego zadania urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Ważne daty dla właścicieli/zarządców budynków

Deklarację należy złożyć w terminie:

  • do 14 dni - dla budynków nowych, oddanych do użytkowania od 1 lipca 2021 r. (od dnia uruchomienia źródła);
  • do 12 miesięcy - dla budynków już istniejących (w których źródło ciepła było uruchomione przed dniem 1 lipca 2021 r.).

Szczegóły dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk i https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Obrazek