Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gmina sfinansuje dodatkowe patrole policji

3 marca 2022, 15:19

fot. KWP Katowice

fot. KWP Katowice

Już kolejny roku z rzędu, samorząd Jaworzna, w ramach programu "Tarcza", dofinansuje ponadnormatywne godziny służby policjantów Komendy Miejskiej Policji. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadinsp.Romanem Rabsztynem oraz Komendantem Miejskiej Policji w Jaworznie mł. insp. Piotrem Uwijałą, podpisali porozumienie dotyczące ponadnormatywnych godzin służby policjantów. Na ten cel Gmina przekazała 300 tysięcy złotych.

Prezydent Miasta, zgodnie ze strategią rozwoju programu TARCZA, co roku dofinansuje służbę dodatkowych patroli policyjnych. Jaworznicka Komenda Miejska Policji otrzyma na ten cel z miejskiego budżetu, tak jak w ubiegłym roku 300 tys. zł. Środki z budżetu Jaworzna przekazywane Policji przekładają się bezpośrednio na liczbę umundurowanych policjantów patrolujących nasze miasto, a to z kolei na bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna.

Przedstawiony przez Prezydenta Pawła Silberta projekt uchwały, na lutowej sesji Rady Miejskiej, przegłosowali jednogłośnie jaworzniccy radni.

Podpisane porozumienie dotyczy kontynuacji finansowania przez gminę nadgodzin pracy policjantów w ramach programu "Tarcza", które gmina realizuje od 2006 r. Uchwała ma na względzie poprawę szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Dodatkowe zwiększenie służby prewencyjnej w rejonach i dniach najbardziej zagrożonych niewątpliwie podniesie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zwiększy skuteczność programu „Tarcza”. Dodatkowe patrole będą uruchamiane w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych analiz. Do pełnienia służby kierowani są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki i wyróżniający się w codziennej pracy. Patrole będą kierowane głównie do zdarzeń związanych z programem "Tarcza".

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek