Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Aktywny Samorząd" - pomoc dla osób niepełnosprawnych

2 marca 2022, 09:32

Aktywny Samorząd - pomoc dla osób niepełnosprawnych

"Aktywny Samorząd" - pomoc dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że kontynuuje w tym roku realizację programu "Aktywny Samorząd" przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. do zakupu sprzętu elektronicznego czy uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane są w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

Moduł I składa się z 15 zadań, w ramach których osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. do zakupu sprzętu elektronicznego, do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, do uzyskania prawa jazdy, zakupu wózka inwalidzkiego lub skutera, protez kończyn na III poziomie jakości, a także do pobytu dziecka w przedszkolu czy żłobku itp.

Wnioski w zakresie Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 wydawane i przyjmowane są od 1 do 31 marca 2022 r.
  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 wydawane i przyjmowane będą od 20 września do 10 października.2022 r.

Moduł II adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Dofinansowaniu lub refundacji podlega opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl lub na stronie Realizatora www.mops.jaworzno.pl

Ponadto na wszystkie pytania związane z realizacją programu, odpowiedzą pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie tel. 32 618 18 69/70 (od poniedziałku do środy w godz. 7:00 - 15:00, czwartki 7:00 - 16:00, piątki 7:00 - 14:00).

Wnioski w powyższym terminie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w formie papierowej, jak również za pomocą platformy SOW /www.sow.pfron.org.pl/ umożliwiającej osobom niepełnosprawnym aplikowanie o środki PFRON bez wychodzenia z domu.