Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ostatnie pożegnanie Czesława Smalcerza

26 lutego 2022, 16:00

Ostatnie pożegnanie Czesława Smalcerza

Ostatnie pożegnanie Czesława Smalcerza

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że 24 lutego 2022 r. zmarł Pan Czesław Smalcerz - wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w najbliższy wtorek, 1 marca br. o godz. 13.00 w  Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach, po czym ciało zmarłego zostanie odprowadzone na tamtejszy Cmentarz Parafialny.

Czesław Smalcerz był związany z jaworznickim MOPS-em od początku lat 90-tych. Zapamiętamy go jako człowieka przyjacielskiego, życzliwego i wrażliwego na sprawy społeczne i pracownicze. Był osobą zaangażowaną w pomoc społeczną i zawsze wierzącą w sens niesienia pomocy osobom potrzebującym. Swoją postawą i wieloletnią oddaną pracą na rzecz pomocy społecznej w naszym mieście dawał przykład innym. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako oddany i wrażliwy na ludzką krzywdę i problemy innych ludzi samorządowiec.

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem i pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek wraz z Radnymi, składają kondolencje oraz wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego.