Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs plastyczny GRDPP rozstrzygnięty

11 lutego 2022, 09:40

Konkurs plastyczny GRDPP rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny GRDPP rozstrzygnięty

Ponad 300 prac wpłynęło na konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Tematem prac była pomoc, działalność wolontariacka. Uczestnicy konkursu mogli również zinterpretować hasło programu "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy".

Celem konkursu było rozszerzenie idei wolontariatu, rozwijanie twórczości plastycznej oraz aktywności twórczej, a przede wszystkim alternatywa wobec nudy, alkoholu i środków psychoaktywnych. Dzieci i młodzież mogły wykonać pracę na trzy tematy: "Pomaganie jest cool", "Wolontariat moimi oczami" oraz "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy".

Jury konkursowe, w składzie: Maciej Stanek - Radny Rady Miejskiej, Łukasz Michael - Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Katarzyna Florek - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie, Krystyna Bojęś - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Aneta Ślusarczyk - członek GKRPA oraz Katarzyna Pokuta z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu - oceniało dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych - przedszkolaki, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Spośród 317 prac wybrano 20, których autorzy otrzymają wyróżnienia i miejsca na podium. Jury wzięło pod uwagę wykonanie ale przede wszystkich odbiór i przesłanie dzieła.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się marcu br. Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej.

Konkurs honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

Lista zwycięzców i wyróżnionych:

I Grupa - przedszkolaki (przedział wiekowy 3-6 lat)

 • Wyróżnienie - Franciszek Pielorz- Przedszkole Miejskie Nr 19,
 • Wyróżnienie - Nela Wojnarowska - Przedszkole Miejskie Nr 7,
 • Wyróżnienie - Hanna Madej - Przedszkole Miejskie Nr 12,
 • Wyróżnienie - Nadia Madyda - Przedszkole Miejskie Nr 1,
 • Wyróżnienie - Hanna Młynarczyk - Przedszkole Miejskie nr 1,
 • Wyróżnienie - Emilia Bołbot - Przedszkole Miejskie Nr 19,
 • Wyróżnienie - Alicja Habowska - Przedszkole Miejskie Nr 18,
 • Wyróżnienie - Alan Kamiński - Przedszkole Miejskie Nr 14.

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III (przedział wiekowy  7-9 lat)

 • I miejsce - Dominika Szot - Szkoła Podstawowa nr 16,
 • II miejsce - Agata Wojnarowska - Szkoła Podstawowa nr 5,
 • III miejsce - Maryla Hezner - Szkoła Podstawowa nr 2,
 • Wyróżnienie - Helena Podyma - Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Wyróżnienie - Weronika Koźmienko - Szkoła Podstawowa nr 16,
 • Wyróżnienie - Nikola Banasik - Szkoła Podstawowa nr 20.

III grupa -  szkoła podstawowa klasy IV - VIII (przedział wiekowy 10-15 lat)

 • I miejsce - Iga Fesper - Szkoła Podstawowa nr 5,
 • II miejsce - Emilia Łysoń - Uniwersytecka Katolicka Szkoła Podstawowa "Kana",
 • III miejsce - Filip Lebuda -Szkoła Podstawowa nr 20,
 • Wyróżnienie - Weronika Urlich - Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Wyróżnienie - Karolina Jach - Szkoła Podstawowa nr 20,
 • Wyróżnienie - Aleksandra Zielonka - Szkoła Podstawowa nr 5.

IV grupa - szkoły średnie (przedział wiekowy powyżej 16 lat)

 • Nie przyznano nagród w tej kategorii wiekowej.