Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent Silbert przekazuje dodatkowe 3 mln zł na nowe drzewa

10 lutego 2022, 11:31

Prezydent Silbert przekazuje dodatkowe 3 mln zł na nowe drzewa

Prezydent Silbert przekazuje dodatkowe 3 mln zł na nowe drzewa

Jaworzno jest i pozostanie zielonym miastem. A w terenach zurbanizowanych stanie się zielone jeszcze bardziej. Z inicjatywy prezydenta rozpoczynają się obecnie dwa zielone projekty - pierwszy prowadzony w uspołecznionej procedurze dotyczący "Zielonych polityk miejskich i adaptacji do zmian klimatu" oraz realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich projekt realizacyjny związany z nasadzeniami zieleni wysokiej w obszarach zabudowy miejskiej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni poparli propozycję prezydenta Pawła Silberta, by w budżecie miasta wpisać nowe, wieloletnie zadanie o wartości 3 mln zł w 2022 roku - dotyczące nasadzeń drzew i tworzenia zielonych przestrzeni w mieście.

Kwestia wycinek prowadzonych przez Lasy Państwowe budzi gorące społeczne emocje - z dnia na dzień połacie miasta zmieniają swój krajobraz z powodu cięć gospodarczych. Gmina ma niewielki wpływ na politykę cięć prowadzonych przez to państwowe przedsiębiorstwo. Jednak grunty LP pozostaną w przeznaczeniu leśnym i pojawi się tam nowy - młody las. Wiele emocji wzbudziły również plany przeznaczenia terenów w Dąbrowie Narodowej pod zabudowę i strefę ekonomiczną. Z badań opinii mieszkańców wynika, że w przypadku strefy ekonomicznej poparcie dla jej utworzenia na terenach poprzemysłowych, na których nie udało się skutecznie posadzić lasu - ma ona bardzo wysokie poparcie społeczne 77 proc. mieszkańców, a grupa oponentów jest nieliczna - zaledwie 5 proc. W kwestii prowadzenia nowych nasadzeń drzew poparcie jest jeszcze wyższe - chce tego 85 proc. mieszkańców, a przeciwnych jest 4 proc.

Prezydent zdecydował się wyjść naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców i zlecił przygotowanie programu nasadzeń drzew w obszarach zurbanizowanych.

- Zaproponowałem, by w budżecie miasta wpisać nowe, wieloletnie zadanie warte 3 mln zł w 2022 roku, a w kolejnym dodatkowy milion. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w opracowaniu jest nowy, miejski program nasadzeń drzew w obszarach zurbanizowanych - wzdłuż ulic, w przestrzeniach publicznych oraz stworzenia wzdłuż Velostrady od śródmieścia do Podłęża parku linearnego na byłych terenach kolejowych i nasadzeń przydrożnych. Będzie to połączone z tworzeniem ogrodów deszczowych, w których zieleń ma zagospodarowywać nadmiar wód opadowych podczas deszczy nawalnych. Inicjatywa poparta jest również głosem i oczekiwaniem mieszkańców co do zwiększania drzewostanu w mieście - mówi prezydent Paweł Silbert. - Nowe pomysły w tym zakresie poznamy na finale prac uspołecznionego zespołu "Zielone polityki miejskie". Jaworzno jest i pozostanie zielonym miastem.

O szczegółach tych nowych projektów urząd będzie na bieżąco informował, podobnie jak o wynikach konsultacji społecznych związanych z "Zielonymi politykami miejskimi".

Obrazek