Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą pracować zdalnie

31 stycznia 2022, 07:32

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą pracować zdalnie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą pracować zdalnie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, tymczasowo - na okres od 31 stycznia do 28 lutego 2022 r. - wprowadzona zostaje zdalna obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W tym terminie, porady prawne udzielane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych.

Zapisy na porady prowadzone są pod numerem telefonu 510 970 680 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie pokryć kosztów prawnika. Punkty działają na terenie miasta od 2016 roku. Poradnictwo obejmuje pomoc na etapie przedsądowym, a usługi świadczone są w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie https://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html