Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zastrzeganie dokumentów i kart płatniczych

12 stycznia 2022, 11:05

Zastrzeganie dokumentów i kart płatniczych

Zastrzeganie dokumentów i kart płatniczych

Polacy mają ponad 44 mln kart bankowych i 33 mln dowodów osobistych. Gdzie zadzwonisz gdy je stracisz? Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić przypadku utraty dokumentów?

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku - jest ponad 20 tysięcy placówek w całym kraju. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie Dokumenty Zastrzeżone - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

UWAGA: Można dokonać zastrzeżenia w oddziale banku lub za pośrednictwem infolinii nie posiadając zaświadczenia z danymi dokumentu, pod warunkiem, że zastrzeżenie dotyczy dokumentu, którego dane bank posiada (w Kartotece Klienta). Dlatego tak ważne jest informowanie swojego banku o zmianie dokumentu tożsamości, co skutkuje aktualizacją w Kartotece Klienta.

Więcej informacji: http://dokumentyzastrzezone.pl

System zastrzegania kart zastrzegam.pl

System zastrzegania kart to rozwiązanie pozwalające na szybkim zastrzeganiu karty płatniczej - nawet  jeśli nie znamy numeru telefonu do infolinii lub oddziału banku. Jednocześnie większość banków umożliwia swoim klientom, pod tym samym numerem 828 828 828, dokonanie zastrzeżenia dowodu osobistego.

Kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR, wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy. Portal głosowy przekieruje dzwoniącego do infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty lub dokumentów. Usługa jest bezpłatna. Jedyny ponoszony koszt to koszt połączenia telekomunikacyjnego - zgodnie z tabelą opłat swojego operatora telekomunikacyjnego.

System Zastrzegania Kart nie zada żadnego innego pytania niż o nazwę Banku, w którym Użytkownik posiada kartę płatniczą. Nie zapyta o imię, nazwisko, PESEL, ani żadną inną daną.

Szczegóły dostępne na stronie http://zastrzegam.pl/