Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie w 2022 r.

15 grudnia 2021, 11:04

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie w 2022 r.

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie w 2022 r.

Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa i Gminy Miasta Jaworzna oraz właściciele mieszkań w blokach lub właściciele domów jednorodzinnych, którzy uzyskali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność i nie dokonali spłaty opłaty przekształceniowej jednorazowo, zobowiązani są do uiszczenia opłat rocznych za rok 2022 w terminie do 31 marca 2022 r.

Indywidualne rachunki bankowe (SIMP), które obowiązywały w 2021 roku pozostają bez zmian. Na te rachunki należy dokonywać wpłat w 2022 r.