Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG

8 grudnia 2021, 09:44

Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG

Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG

Od poniedziałku, 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W związku z tymi zmianami informujemy, że wszystkie wnioski CEIDG anonimowe i robocze, niezrealizowane do 10 grudnia 2021, do godz. 17.00, zostaną usunięte. Osoby zgłaszające się do urzędu z numerem wniosku wygenerowanym według starej wersji formularza, po 13 grudnia 2021 r. nie odnajdą go w systemie. Wnioski anonimowe i robocze, wygenerowane według nowej wersji formularza i składane w systemie od 13 grudnia 2021 r. będą przetwarzane poprawnie.

Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. Oznacza to, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem - usługą online.

CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal CEIDG bardzo ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.

Portal skierowany jest głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą oraz osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.

W portalu znajdziemy:

  • jeden prosty i zintegrowany formularz wniosku o wpis do CEIDG. Pamiętaj, że do potwierdzenia swojej tożsamości będziesz potrzebować certyfikatu kwalifikowanego albo profilu zaufanego (eGo),
  • wyszukiwarkę firm i osób, które prowadzą firmy w Polsce,
  • informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej,
  • filmy instruktażowe, które pokażą ci krok po kroku jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG.