Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

MPZP uzupełniający tereny mieszkaniowe w Jaworznie

29 listopada 2021, 11:54

MPZP uzupełniający tereny mieszkaniowe w Jaworznie

MPZP uzupełniający tereny mieszkaniowe w Jaworznie

Gmina przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzupełniającego tereny mieszkaniowe w Jaworznie.

Plan obejmuje 46 obszarów, których granice i numery działek znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym w zakładce https://bip.jaworzno.pl/m,19936,ogloszenie-o-przystapieniu.html. Znajdą tam Państwo również mapkę poglądową z lokalizacją wszystkich 46 obszarów oraz uchwałę o przystąpieniu, w której w załącznikach graficznych znajdują się ponumerowane obszary na tle mapy ewidencyjnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego i strategicznej oceny.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do 22 grudnia 2021 r.:

  • na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.
  • lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy.

Szczegółowe informacje: tel. 32 618 16 21 lub 32 618 16 41 w godzinach pracy urzędu.