Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Najnowsze miejskie działania w walce z pandemią

26 listopada 2021, 14:11

Najnowsze miejskie działania w walce z pandemią

Najnowsze miejskie działania w walce z pandemią

W obecnej chwili coraz mocniej odczuwamy skutki 4. fali koronawirusa, która przetacza się przez nasz kraj. Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie reaguje na zwiększone zainteresowanie szczepieniami przeciwko Covid-19 i od najbliższego poniedziałku, 29 listopada 2021 r., ponownie zostanie otwarty Powszechny Punkt Szczepień, przy al. Piłsudskiego 88 - w Sali gimnastycznej na Leopoldzie.

Jak pokazują statystyki, 25 listopada 2021 r. w Jaworznie odnotowano 87 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii w naszym mieście na COVID-19 zachorowało niemal 8 tys. osób. Negatywne skutki czwartej fali pandemii są obecnie odczuwane również w jaworznickich placówkach oświatowych. Z powodu zakażeń koronawirusem coraz więcej klas i oddziałów przedszkolnych przechodzi w tryb nauczania zdalnego.

Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno

6 kwietnia 2020 r., w celu opracowania schematów działań na wypadek zagrożenia ciągłości funkcjonowania miasta w wybranych obszarach, prezydent Paweł Silbert powołał Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno. Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele urzędu miejskiego i miejskich służb (straż pożarna, straż miejska i policja), Doradca Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa - gen. Janusz Skulich, a także przedstawiciele pomocy społecznej, służb medycznych i zakładów ochrony zdrowia. Zadaniem Sztabu jest również przekazywanie zaleceń i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia lokalnym przedsiębiorcom, przedstawicielom instytucji miejskich, zakładów opieki zdrowotnej oraz organom państwowym i kościelnym itp. mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Jaworzna. Opinie te nie są wiążące, stanowią jedynie rekomendację do skutecznej walki z pandemią.

Szczepienia - skuteczna walka z chorobą

Od 15 do 21 listopada 2021 r., w Jaworznie, przeciwko COVID-19 zaszczepiło się ponad 1200 osób, najwięcej, bo, aż 912 z nich, przyjęło trzecią - przypominającą dawkę. Przypominamy także, że osoby, które zaszczepiły się wcześniejszymi dawkami i od ostatniego podania minęło minimum 6 miesięcy, mają możliwość przyjęcia szczepionki przypominającej. Szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich.

Osoby, które chcą się zaszczepić, wciąż mogą skorzystać z darmowego zabiegu. Mieszkańcy mogą się zaszczepić w 13 punktach podstawowej opieki zdrowotnej. 9 z nich to poradnie Zespołu Lecznictwa Otwartego:

 • "MCM Kościuszko", Plac Górników 5a (32 616 32 61),
 • "MCM Podwale", ul. Nosala 5 (32 616 35 65),
 • "MCM Podłęże", Al. Piłsudskiego 80 (32 616 61 89),
 • "MCM Osiedle Stałe", ul. Tysiąclecia 2-14 (32 615 59 09),
 • "MCM Łubowiec", ul. Katowicka 59 (32 615 58 63),
 • "MCM Ciężkowice", ul. Zawiszy Czarnego 2 (32 616 11 79),
 • "MCM Byczyna", ul. Nauczycielska 4 (32 616 16 70),
 • "MCM Jeleń", ul. Wygoda 58 (32 616 71 89),
 • "MCM Szczakowa", ul. Koszarowa 2 (32 617 78 07).

Zaszczepić się można również w:

 • CMR "Medicus", Al. Piłsudskiego 46 (32 616 54 17),
 • PŚZiPZ "Elvita", ul. Gwarków 1 (32 754 93 91/92/54),
 • NZOZ "Pro-Familia-Med", ul. Jaworznicka 35 (32 616 22 37),
 • GLAMED, ul. Na Stoku 10 (32 721 87 21).

Powszechne punkty szczepień

Od 2 września 2021 r. zmieniono lokalizację powszechnego punktu szczepień prowadzonego przez Pro4Med Sp. z o.o. Punkt przeniesiono na ul. Inwalidów Wojennych 5 - obok siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Reagując na wzmożoną chęć szczepień wśród mieszkańców Jaworzna, Zespół Lecznictwa Otwartego od najbliższego poniedziałku, 29 listopada 2021 r. ponownie uruchomi Powszechny Punkt Szczepień przy
al. Piłsudskiego 88 - w Sali gimnastycznej na Leopoldzie.

Do Zespołu Lecznictwa Otwartego informujemy także o możliwości zgłaszania osób (na terenie miasta Jaworzna) leżących, niewychodzących z domu do mobilnego punktu szczepień COVID-19. Dodatkowo w miejscu zamieszkania może zostać przeprowadzone szczepienie przeciwko grypie. Wszelkie informacje oraz zapisy na szczepienia mobilne dostępne są pod numerem telefonu 32 616-34-79.

Pomogą po zakażeniu

Osoby po przebytej chorobie mogą skorzystać z pocovidowej fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Rehabilitacyjnej w przychodni Podłęże ZLO. Rehabilitacja obejmuje wizyty fizjoterapeutyczne.

Najpierw odbywa się wizyta wstępna. Specjalista przeprowadza wywiad w zakresie występowania chorób współistniejących i ewentualnych przeciwwskazań do fizjoterapii. Ocenia natężenie objawów, jak np. duszności i zmęczenie. Wykonuje także badania, m.in. te, które służą ocenie wzorca oddechowego, sprawdzeniu częstości oddechów, siły mięśniowej, tolerancji wysiłku fizycznego.

Na tej podstawie ustala program fizjoterapii, po której pacjent jest poddawany badaniom kontrolnym i dostaje zalecenia i informacje do lekarza kierującego o zastosowanym leczeniu i jego rezultatach.

***

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Dystans społeczny i maseczki

Ograniczenia w przemieszczaniu się

1,5 metra - minimalna odległość między pieszymi

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)
 • Od 1.11 zostanie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także - poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy - dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

Obowiązuje do 30 listopada

Transport

Komunikacja publiczna

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia.

Obowiązuje do 30 listopada

Handel

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe

Sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób - maks. 1 os. na 10 m2.

Obowiązuje do 30 listopada

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

Uwaga! Wznowiono działalność uzdrowiskową. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić.

Obowiązuje do odwołania

Granice i ruch międzynarodowy

Sprawdź na stronie Straży Granicznej zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Pamiętaj! Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Więcej szczegółów w zakładce Dla podróżujących!

Międzynarodowy ruch kolejowy

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski z Republiką Białorusi.

Obowiązuje do 30 listopada

Aktualne informacje są dostępne na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia