Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

SP 20: TAURON podpisał umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont szkoły

17 listopada 2021, 12:44

TAURON podpisał umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont Szkoły Podstawowej nr 20

TAURON podpisał umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont Szkoły Podstawowej nr 20

Jak informuje Zarząd TAURON Wydobycie S.A, przetarg na wybór wykonawcy, który naprawi budynek Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie dobiegł końca. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, z których wyłoniony został generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane "MODULAR" Sp. z o.o. z Żywca, z którym 16 listopada 2021 r. podpisano umowę na kompleksowy remont budynków oraz otoczenia szkoły.

Termin realizacji zadania to dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakończenie robót planowane jest więc przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR posiada długoletnie doświadczenie w realizacji prac remontowych m.in. w budynkach użyteczności publicznej.

W tym roku na terenie szkoły zakończone zostały prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły. Prace te były warunkiem koniecznym, mającym przywrócić odpowiednie parametry gruntu, pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie szkoły po wykonaniu prac remontowych.

Spółka do czasu zakończenia prac nadal będzie finansowała transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywała przygotowanie posiłków.

***

Budynki SP20 wraz z zapleczem szkolnym przy ulicy Nauczycielskiej nr 20 zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na poważne szkody górnicze. W listopadzie 2018 roku zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do budynku zastępczego gminy, przy ulicy Sportowej 1. Kształcenie uczniów odbywa się tu do chwili obecnej.