Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy Zarząd Miejskiego Związku OSP RP

9 listopada 2021, 13:06

Nowy Zarząd Miejskiego Związku OSP RP

Nowy Zarząd Miejskiego Związku OSP RP

W sobotę, 6 listopada 2021 r. odbył się Zjazd Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Jaworznie. Celem spotkania było przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu XIV kadencji oraz wybór nowych władz miejskich związku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta - Łukasz Kolarczyk, który wszedł w skład nowo wybranego zarządu.

W czasie zjazdu, sześć jaworznickich jednostek OSP dokonało wyboru nowych władz miejskich związku na kolejną - pięcioletnią kadencję. Nowym Prezesem Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Jaworznie został druh Paweł Szłapa z OSP Jeleń. W najbliższych tygodniach odbędzie się spotkanie, na którym nowy zarząd ustali plan pracy na nadchodzące lata.

Podczas spotkania wyborczego Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk podziękował - w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta oraz swoim - zebranym za zaangażowanie i trud jaki Ochotnicze Straże Pożarne z Jaworzna wkładają w szkolenie młodego pokolenia jaworznian i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna. Specjalne podziękowania skierował do wieloletniego, ustępującego Prezesa Związku Stanisława Kiliana, który szczególnie zaangażowany był w prace związku i koordynację działań związanych z funkcjonowaniem OSP w Jaworznie.

Obecny skład Zarządu Miejskiego Związku OSP RP:

 • Prezes: Paweł Szłapa - OSP Jeleń,
 • Wiceprezes: Edward Ćwik - OSP Byczyna,
 • Wiceprezes: Robert Tarasek - OSP Ciężkowice,
 • Sekretarz: Wojciech Łukaszewski - OSP Dąbrowa Narodowa,
 • Skarbnik: Mariusz Kopciak - OSP Długoszyn


Członkowie Prezydium Zarządu:

 • Józef Skulich.

Prezydium Zarządu:

 • Łukasz Kolarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna,
 • bryg. Paweł Żaba - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie
 • Adam Mamica - OSP Byczyna,
 • Anna Tarasek - OSP Ciężkowice,
 • Artur Nalepka - OSP Dąbrowa Narodowa,
 • Jarosław Dąbrowski - OSP Długoszyn,
 • Witold Stańkowski - OSP Jeleń,
 • Jarosław Nelec - OSP Osiedle Stałe.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Łukasz Baran - OSP Byczyna,
 • Sekretarz: Mirosław Pieczara - OSP Ciężkowice,
 • Członek komisji: Kamil Bania - OSP Osiedle Stałe