Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uzupełnij ankietę dot. problemów odwodnieniowych w Jaworznie

27 października 2021, 09:46

Uzupełnij ankietę dot. problemów odwodnieniowych w Jaworznie

Uzupełnij ankietę dot. problemów odwodnieniowych w Jaworznie

Na zlecenie naszego miasta firma RETENCJAPL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku realizuje "Program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna". W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy doświadczyli zalań lub podtopień związanych z deszczami nawalnymi, o uzupełnienie do 5 listopada ankiety online.

- Jeśli w czasie dużego deszczu na twojej posesji, w jej pobliżu lub innym miejscu zebrała się woda, wlała się do domu lub utworzyła zastoisko utrudniające lub uniemożliwiające przejście lub przejechanie, poinformuj nas o tym wypełniając ankietę - wyjaśnia Tomasz Bachowski, naczelnik Biura Gospodarki Komunalnej. - Zebrane w ten sposób informacje przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy o problemach z odwodnieniem w Jaworznie i zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu pn. "Program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna". Wyniki ankiety zostaną przekazane również odpowiednim urzędom, ale nie stanowią zgłoszenia ewentualnej awarii.

Ankieta jest przygotowana do zgłoszenia incydentów występujących w danej lokalizacji.  Jeśli chcielibyście Państwo zgłosić więcej problematycznych miejsc, proszę o wypełnienie ankiety dla każdego z nich osobno. Zgłaszane powinny być problemy odwodnieniowe występujące od 2015 r.

Ankieta jest dostępna TUTAJ i będzie aktywna do 5 listopada 2021 r.

Program ma na celu stworzenie priorytetów uporządkowania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Jaworzna.

Opracowanie wytycznych rozwojowych w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla terenu miasta Jaworzna pozwoli w kolejnych etapach na:

  • zabezpieczenie terenów miasta przed skutkami intensywnych opadów deszczu, poprzez prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do odbiorników, w tym ograniczenie przepływów w kanałach,
  • zagospodarowanie możliwie dużej części wód opadowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczenie spływów powierzchniowych i wtórne wykorzystanie wód, wskazanie sposobów ograniczenia ilości wód opadowych,

Zakres realizowanego programu obejmuje analizę zagrożeń podtopieniami terenu miasta, między innymi na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od mieszkańców o miejscach zalewanych w wyniku gwałtownych opadów deszczów oraz przez wody roztopowe.