Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan zagospodarowania przestrzennego "Skałka - wschód"

26 października 2021, 09:10

Plan zagospodarowania przestrzennego Skałka - wschód

Plan zagospodarowania przestrzennego "Skałka - wschód"

Od piątku, 29 października do 30 listopada 2021 r. mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skałka - wschód" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 17 listopada 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 14 grudnia 2021 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi bedzie można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne/ Dokumenty sporządzane.