Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Warsztaty z grami planszowymi

26 października 2021, 07:00

Warsztaty z grami planszowymi

Warsztaty z grami planszowymi

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przedstawiciele Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego Donata Dzimińśka-Bizub i Tomasz Nowak zorganizowali dla doradców zawodowych i nauczycieli przedsiębiorczości warsztaty inne niż wszystkie. Warsztaty z grami planszowymi, które mogą być inspiracją, zabawą i nauką czyli naturalnym środowiskiem do rozwoju uczniów i podnoszenia ich kompetencji kluczowych tak istotnych w dzisiejszym świecie.

Z Krakowa i Wrocławia przyjechali autorzy projektu "RozeGRAj dobrą lekcję" Magdalena Kuriata, Wojciech Grzybowski i Krzysztof Kondracki. Zaproszenie przyjęli również pracownicy Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Uczestnicy warsztatów poznali gry idealne do wykorzystania na wszystkich lekcjach, w szczególności przedsiębiorczości. Ich celem jest rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania sobą w czasie, podejmowania świadomych decyzji oraz wzmacniania postawy przedsiębiorczej. Uczniowie wspaniale angażują się w taką formę lekcji, a gry dostarczają nowych doświadczeń i innego spojrzenia na przedsiębiorczość. Rola nauczyciela sprowadza się do obserwacji, kibicowania, a następnie do wspólnego wyciągania wniosków. Mniej tu moralizowania, a więcej słuchania i dyskutowania.

W poniedziałek 18 października br. w Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie 22 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w warsztatach "RozeGRAj dobrą lekcję" i stało się ambasadorami projektu.