Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Głosy policzone!

5 października 2021, 15:00

JBO 2022

JBO 2022

W ramach 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego oddano łącznie 31 827 głosów (6 420 głosów elektronicznych i 25 407 głosów tradycyjnych – 14 692 karty do głosowania) – mamy więc kolejny rekord! Po szczegółowej weryfikacji, zespół ds. budżetu obywatelskiego odnotował  30 070 głosów ważnych oraz 1 757 głosów nieważnych.
 
Decyzją mieszkańców w 2022 roku realizowanych będzie 11 zadań na łączna kwotę 3,2 mln zł.
 
W puli 1,8 mln zł - zadanie:
 • "Jeszcze piękniejsze Jaworzno - nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach" - szacunkowe koszty:  1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: PIECZARA Mirosław  - 6 123 głosy
W puli 1,4 mln zł - 10 zadań:
 
5 zadań do 200 tys. zł:
 • "Jaworznicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza - zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP" - szacunkowe koszty: 198 000,00 zł. Wnioskodawca: JASTRZĄB Paweł - 4 144 głosy
 • "Naturalny plac zabaw dla starszaków Bobrowa Górka w Ciężkowicach" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KUCHARSKI Filip - 1 378 głosów
 • "Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Podłęże - ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, Moniuszki, Kolejowa" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KONDOSZEK Teresa - 1 136 głosów
 • "Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WOŹNIAK Angelika - 1 115 głosów
 • "Bezpieczne osiedla - poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: STANEK Maciej - 920 głosów
5 zadań do 80 tys. zł (związanych z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów JBO):
 • "Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ŻURAWIK Anna - 800 głosów.
 • "Doposażenie planowanego placu zabaw w dzielnicy Dobra" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SŁABOŃ-KEMPKA  Agnieszka - 598 głosów.
 • "Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZSP3 przy ulicy Koszarowej" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KOMAŃSKA Monika - 350 głosów.
 • "Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ZDRADA Bernadette - 160 głosów.
 • "Doposażenie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SARLEJ Waldemar - 138 głosów.