Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs - Mój czas z wnukami

28 września 2021, 09:59

Konkurs - Mój czas z wnukami

Konkurs - Mój czas z wnukami

Prezydent Miasta Jaworzna przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Mój czas z wnukami". Konkurs jest elementem kampanii "Jaworzno Mówi Stop Cyberprzemocy".

Przedmiotem konkursu są opisy w formie pisemnej (odręcznie lub komputerowo), fotografie lub filmy wykonane samodzielnie, z opisem sposobu na spędzenie czasu z wnukami. Przykładowo mogą być to wspólne zabawy, gry lub inne oryginalne propozycje.

Przygotowane prace wraz z podpisanymi oświadczeniami należy dostarczyć do dnia 31 października 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: sg-op@um.jaworzno.pl lub przynieść osobiście do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie przy Placu Górników 5, na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD/DVD).

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie poniżej.