Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Praca sezonowa - kampania informacyjna

31 sierpnia 2021, 07:30

Praca sezonowa - kampania informacyjna

Praca sezonowa - kampania informacyjna

Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Pracownicy sezonowi mogą być jednak bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Często brakuje im informacji o ich prawach, obowiązkach i usługach wsparcia, a także mogą być bardziej narażeni na nadużycia. Dlatego European Labour Authority rozpoczął kampanię informacyjną promującą sprawiedliwe warunki #Pracysezonowej #SeasonalWork.

Dowiedz się więcej:
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
https://eures.praca.gov.pl/.../kampania-nt-pracy…

#EURESjobs #Rights4AllSeasons #EURESeasonalWorks #jobseekers #jobshiring