Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II"

17 września 2021, 09:05

Plan zagospodarowania przestrzennego Niedzieliska II

Plan zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II"

Od piątku, 17 września do 15 października 2021 r. mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 29 września 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 29 października 2021 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp "Pszczelnik I" w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.