Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Awans zawodowy nauczycieli

31 sierpnia 2021, 14:30

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

Dwudziestu czterech nauczycieli z jaworznickich placówek oświatowych odebrało we wtorek, 31 sierpnia, z rąk Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie Ireny Wojtanowicz - Stadler i Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami Tomasza Jewuły - dokumenty potwierdzające awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

To trzeci z etapów nauczycielskiego awansu zawodowego. Egzamin, dzięki któremu można awansować na ten stopień organizowany jest przez organ prowadzący. Staż na nauczyciela mianowanego może rozpocząć osoba, która przez dwa lata była nauczycielem kontraktowym (lub przez rok, jeśli posiada stopień naukowy doktora). Długość stażu wynosi 9 miesięcy. Jego finalnym etapem jest egzamin, a następnie wręczenie aktu nadania stopnia awansu.

Nauczycielami mianowanymi zostali:

Jolanta Martyniak, Monika Suska, Dawid Grochowski, Martyna Ciołczyk - Jamróz, Karolina Łyp, Marta Czerniewicz, Maciej Zastępa, Katarzyna Gorczowska, Anna Wilczek, Patrycja Celarek, Natalia Matlak - Rutkowska, Jarosław Smoleń, Zofia Rutkowska, Natalia Gerlich, Radosław Karaczyn, Marta Kozera - Wiatrowska, Natalia Kamińska, Elżbieta Brusik - Mikos, Magdalena Wróblewska, Anita Stachańczyk, Dominika Patrzałek, Ewelina Fatalska, Ewa Duda.