Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

29 sierpnia 2021, 09:21

Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli fot. KPRP

Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli fot. KPRP

W sobotę, 28 sierpnia 2021 r., w Stalowej Woli, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ważną dla Jaworzna i Stalowej Woli ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Na terenach poprzemysłowych mogą znów powstać ważne dla transformacji miasta i regionu zakłady przemysłowe. W Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych IZERA. Jak podkreślił Prezydent RP - w obu miejscach, ludzie będą mieli szansę na pracę i gospodarczą przyszłość. W uroczystym podpisaniu ważnej dla naszego miasta ustawy uczestniczyli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem. 
 
Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, którą podpisał Prezydent RP, jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom; jest ustawą absolutnie incydentalną. Jak podkreślał Prezydent, nigdy nie zgodziłby się na "ogólny mechanizm pozwalający przeznaczać grunty leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu".
 
- Tutaj, w Stalowej Woli i Jaworznie, mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem – mówił Prezydent Andrzej Duda, podkreślając konieczność odbudowy przemysłowej tych terenów.
 
***
Fabryka Izery powstanie na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który zostanie utworzony dzięki działaniom podjętym przez Prezydenta Pawła Silberta, o łącznej powierzchni ok. 338 ha, położonego na granicy z Sosnowcem i Mysłowicami. Dzięki swej spójności obszarowej, dużej dostępnej powierzchni, korzystnemu usytuowaniu w sąsiedztwie głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T będzie stanowił doskonałe miejsce do lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym (w skali regionu i kraju). Jego potencjalną atrakcyjność potwierdza zainteresowanie ze strony największych światowych koncernów motoryzacyjnych, których przedstawiciele przeprowadzali wizje lokalne w terenie. Przyszłe pełne zagospodarowanie parku przemysłowego, jako projektu Gminy Miasta Jaworzna w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, które nastąpi stopniowo w przewidywanym horyzoncie do 10 lat, zapewni do 15 tys. miejsc pracy u nowych inwestorów w obrębie obszaru. Przyniesie również dalsze perspektywy rozwojowe dla istniejących jaworznickich przedsiębiorstw - jako inwestorów, ale także kontrahentów, usługodawców czy partnerów dla nowo lokowanych firm. Poparcie dla utworzenia JOG i wolę współpracy w tym zakresie wyraziła Jaworznicka Izba Gospodarcza.
 
Jaworznicki Obszar Gospodarczy będzie dysponował potencjałem umożliwiającym skompensowanie ekonomicznych i społecznych efektów przyszłego wygaszenia kopalni i elektrowni na terenie Miasta Jaworzna. Będzie również silnie oddziaływał na cały region, nadając impuls rozwojowy dla wschodnich rejonów aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i zachodniej Małopolski. JOG stanie się również czynnikiem mogącym powstrzymać i odwrócić negatywne trendy depopulacyjne.
 
***
 
ObrazekObrazekObrazek