Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I"

19 sierpnia 2021, 11:00

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I"

Od 30 sierpnia do 20 września br. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Projekt uwzględnia wnioski zebrane w trakcie dodatkowych konsultacji społecznych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania"Pszczelnik - Decydujmy razem!". Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp "Pszczelnik I" w Jaworznie / Konsultacje społeczne Pszczelnik został zamieszczony wykaz wniosków i uwag złożonych przez uczestników konsultacji społecznych wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 2 września 2021 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali 1, o godz. 15.00.

Miejsce na sali można zarezerwować pod nr tel. 32 61 81 621. Jeśli ograniczenia sanitarne nie pozwolą na udział wszystkich chętnych, planuje się zorganizowanie dodatkowego spotkania 3 września (piątek) o godzinie 14.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 4 października 2021 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp "Pszczelnik I" w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.

Obrazek