Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Narodowy Spis Powszechny

29 lipca 2021, 11:39

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

Do 30 września 2021 r. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności. Osoby, które jeszcze się nie spisały mogą skorzystać ze stałego stanowiska zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 33. Udział w spisie jest obowiązkowy. Przypominamy, że odmowa spisu wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jak Informuje GUS, wszczęte zostały pierwsze procedury zw. z odmową udziału w spisie - https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/posts/204842724983235. Narodowy Spis Powszechny Ludności przeprowadzany jest co 10 lat i jest obowiązkiem ustawowym każdego z nas. Większość z mieszkańców pamięta poprzednie spisy przeprowadzane przez rachmistrzów przy pomocy papierowych formularzy. Po raz pierwszy w 2021 r. spis ludności prowadzony jest w formie obowiązkowego samospisu internetowego przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.

Mieszkańcy Jaworzna mogą spisać się w całodniowych punktach spisowych w dzielnicach, które są cyklicznie od początku obowiązku spisowego w określonych terminach. Przez cały okres trwania spisu, mieszkańcy Jaworzna mogą skorzystać ze stałego stanowiska komputerowego do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, które jest udostępnione codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające na stałe lub czasowo w naszym kraju, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby zameldowane w Polsce, które przybywają w czasie spisu zagranicą oraz osoby niemające miejsca zamieszkania.

Jak się spisać?

  •     Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl.
  •     Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.
  •     Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Wypełniając formularz spisowy należy pamiętać, że wskazujemy dane wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz że podajemy informacje o swoim faktycznym miejscu zamieszkania (nie zameldowania). Osoba dorosła dokonująca samospisu podaje również informacje nt. swoich małoletnich dzieci. Może także podać dane nt. reszty dorosłych domowników za ich zgodą. Tym sposobem obowiązek spisowy wszystkich wspólnie zamieszkujących osób zostanie spełniony.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrze spisowi. Ze względu na pandemię pracują w formie wywiadów telefonicznych i do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Rachmistrzowie będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88. Jeżeli respondent nie odbierze telefonu, otrzyma powiadomienie SMS z prośbą o kontakt ze swoim rachmistrzem.

Każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
  • poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2- weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Należy pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy zgłaszać na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego w Jaworznie - tel. (32) 61 81 543, e-mail: gbs@um.jaworzno.pl

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.