Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs fotograficzny "Kolorowe murawy galmanowe-siedlisko pełne życia" - wydłużenie terminu

28 lipca 2021, 11:24

Konkurs fotograficzny Kolorowe murawy galmanowe-siedlisko pełne życia - wydłużenie terminu

Konkurs fotograficzny "Kolorowe murawy galmanowe-siedlisko pełne życia" - wydłużenie terminu

Informujemy o wydłużeniu terminu przesyłania zdjęć muraw galmanowych do 30 września 2021 r.! Na zwycięzców czekają nagrody! Przypominamy, że konkurs organizowany jest przez Gminę Jaworzno, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Gminą Tarnowskie Góry. Ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody miasta Jaworzna oraz zachęcenie młodych miłośników fotografii do eksplorowania urokliwych, a mało znanych zakątków miasta.

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:

  • Grupa I to uczniowie klas I-III;
  • Grupa II to uczniowie klas IV-VIII.

Do 30 września 2021 r. czekamy na zdjęcia najlepiej odzwierciedlające piękno jaworznickich muraw galmanowych, czyli rejonu:

  • Sadowej Góry - https://maps.app.goo.gl/jMmm3zAkZMEA6Y3ZA
  • Góry Wielkanoc w Ciężkowicach - https://maps.app.goo.gl/3Rpk4mSPgaswNbQH7
  • Długoszyna - https://maps.app.goo.gl/qr2tZUxhUKBfGex19

Prace (dozwolone aż 3 fotografie!) należy przesyłać na adres mailowy: biogalmany@us.edu.pl, w tytule podając: "Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia - praca konkursowa".
Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego regulamin dostępny jest na stronie: http://www.biogalmany.us.edu.pl/konkurs.html

***

Wśród zbiorowisk roślinnych Polski murawy galmanowe zajmują szczególną pozycję. Są one unikatowe dla naszego kraju, gdyż ich występowanie ograniczone jest do niewielkich obszarów położonych w Polsce południowej (oprócz naszego miasta, murawy galmanowe można znaleźć w okolicy Bytomia, Tarnowskich Gór, Olkusza, Chrzanowa czy Trzebini). W Jaworznie są to miejsca, gdzie już w średniowieczu odkrywkowo wydobywano rudy cynku. Te porzucone przez człowieka charakterystyczne wykroty z biegiem czasu zostały odpowiednio zagospodarowane przez naturę i przekształciły się w charakterystyczną, kolorową murawę, niezwykle bogatą w kwitnące gatunki.

W Jaworznie od 2018 r. realizowany jest projekt ochrony tych obszarów pod nazwą "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/projekty_i_programy/126/biogalmany.html