Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: trwa głosowanie

27 lipca 2021, 10:21

JBO 2022

JBO 2022

Trwa głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Jaworznianie mogą wesprzeć zgłoszone projekty do 16 sierpnia br.

Poniżej prezentujemy pełną listę zadań, na które można głosować w ramach JBO 2022.

Przez najbliższych kilka dni, na stronach internetowych: www.jbo.jaworzno.pl oraz www.um.jaworzno.pl publikowane będą kolejno wszystkie propozycje zadań zgłoszonych przez mieszkańców do JBO 2022, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W prezentacji każdego zadania - znajdować się będzie link, pod którym będzie można znaleźć skan złożonego wniosku, a także formularz z oceny merytorycznej z końcowymi uwagami do projektów.

Ponadto każdy mieszkaniec, który chciałby osobiście zapoznać się z wnioskami lub uzyskać dodatkowe informacje - może telefonicznie umówić się na indywidualne spotkanie z pracownikiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Przypominamy, że głosowanie na projekty JBO 2022 ruszyło w poniedziałek, 26 lipca i potrwa do 16 sierpnia br. Głosować można elektronicznie lub papierowo. Należy jednak pamiętać, że uprawniony do głosowania będzie mógł zagłosować tylko jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy wniosków poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do głosowania, głos będzie uznany za nieważny.

Wszelkie informacje są dostępne pod numerami telefonów: 32 61 81 582 oraz 32 61 81 895.

Wykaz punktów z urnami, do których będzie można wrzucić kartę:

 1. Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
 2. MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2,
 3. Klub Niko, ul. Na stoku 10,
 4. Dom Kultury "Archetti", ul. Wiosny Ludów 1,
 5. Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3.

LISTA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH WNIOSKÓW POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I PRAWNYM:

 1. "Termomodernizacja PM14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie wraz z remontem ogrodzenia oraz tarasu" - szacunkowe koszty: 500 000,00 zł. Wnioskodawca: ADAMCZYK Anna
 2. "Stop zaśmiecania miasta - butelkomat do selektywnej zbiórki butelek PET i puszek" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: BERNACKI Leszek
 3. "Poprawa infrastruktury osiedla Łubowiec - remont i budowa nowych chodników" - szacunkowe koszty: 185 000,00 zł. Wnioskodawca: CZARNY Marzena
 4. "07 zgłoś się - łapiemy wandali. Zakup sprzętu naziemnego i powietrznego oraz rowerów dla Straży Miejskiej" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: DOMAGALSKI Dawid
 5. "Bezpieczne, zdrowe i kolorowe PM27 im. Majki Jeżowskiej - termomodernizacja przedszkola" - szacunkowe koszty: 470 000,00 zł. Wnioskodawca: FLAK Renata
 6. "Parking dla samochodów osobowych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Katowickiej i Armii Krajowej" - szacunkowe koszty: 350 000,00 zł. Wnioskodawca: GOŁAS Janusz
 7. "Równa Górka - multifunkcyjna strefa relaksu i rekreacji, spotkań rodzinnych oraz imprez plenerowych w osiedlu Skałka" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: GRĘŹLIKOWSKA Marzena
 8. "Ekogródek - park swobodnej zabawy naturalnej, przestrzeni twórczej, edukacji ekologicznej" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: GUT- KARWACKA Katarzyna
 9. "Poprawa infrastruktury drogowej ulicy M. Curie-Skłodowskiej 1,2,4" - szacunkowe koszty: 454 000,00 zł. Wnioskodawca: HABRYN Kazimiera
 10. "Jaworznicka Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza - zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP" - szacunkowe koszty: 198 000,00 zł. Wnioskodawca: JASTRZĄB Paweł
 11. "Remont chodnika wzdłuż ulicy Wolności w Szczakowej - od ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Jagiellońskiej" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KACZMAREK Tadeusz
 12. "Plac do street workout 2.0 przy SP3 w Niedzieliskach" - szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: KASPRZYK Bogusława
 13. "Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZSP3 przy ulicy Koszarowej" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KOMAŃSKA Monika
 14. "Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Podłęże - ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, Moniuszki, Kolejowa" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KONDOSZEK Teresa
 15. "Naturalny plac zabaw dla starszaków Bobrowa Górka w Ciężkowicach" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KUCHARSKI Filip
 16. "Padel w Jaworznie - budowa oświetlonego kortu przy SP15 na Pszczelniku" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KURDZIEL Piotr
 17. "Budowa placu zabaw przy PM5 na Podwalu" - szacunkowe koszty: 350 000,00 zł. Wnioskodawca: LICHTAŃSKA Katarzyna
 18. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP11 na Pieczyskach" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: MAJEWSKI Adrian
 19. "Zakup rozkładanych foteli do sal oddziału pediatrycznego szpitala w Jaworznie" - szacunkowe koszty: 14 000,00 zł. Wnioskodawca: MATYSIK Franciszek
 20. "Sportowa integracja - cykl turniejów piłkarskich" - szacunkowe koszty: 161 000,00 zł.  Wnioskodawca: MOTYKA Nikodem
 21. "Osiedle Komuna inaczej, bezpieczniej i nowocześniej - poprawa infrastruktury drogowej, chodników, oświetlenia oraz montaż progów zwalniających" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: NOWAK Bogusława
 22. "Jeszcze piękniejsze Jaworzno - nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach" - szacunkowe koszty:  1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: PIECZARA Mirosław
 23. "Miejsce spontanicznej rekreacji - budowa mini boisk obok placu zabaw przy ulicy Sulińskiego" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PISZCZEK Małgorzata
 24. "Centrum bezpieczeństwa i rekreacji w OSP Dąbrowa Narodowa" - szacunkowe koszty: 1 600 000,00 zł. Wnioskodawca: PODGÓRSKI Jarosław
 25. "Budowa wielofunkcyjnego toru sprawnościowego w Parku Angielskim na Starej Hucie" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ROSIAK Sebastian
 26. "Remont chodnika oraz wymiana i utwardzenie nawierzchni na ulicy Szopena Boczna" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: RUSIN Adam
 27. "Boisko wielofunkcyjne przy SP6 na Podwalu" - szacunkowe koszty: 180 000,00 zł. Wnioskodawca: SACHA Mateusz
 28. "Doposażenie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SARLEJ Waldemar
 29. "Doposażenie planowanego placu zabaw w dzielnicy Dobra" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SŁABOŃ-KEMPKA  Agnieszka
 30. "Bezpieczne osiedla - poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: STANEK Maciej
 31. "Wysprzątajmy nasze miasto - plogging formą edukacji i integracji mieszkańców Jaworzna" - szacunkowe koszty: 100 000,00 zł. Wnioskodawca: STARZYCKI Przemysław
 32. "Budowa boiska do streetball'u przy SP3 w Niedzieliskach" - szacunkowe koszty: 120 000,00 zł Wnioskodawca: SZWED Grzegorz
 33. "Zimowe zabawy na górce - rewitalizacja górki saneczkowej pomiędzy blokami Piłsudskiego 42, Towarowa 69,77" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: SZYWAŁA Marta
 34. "Strefa zabaw i rekreacji - budowa nowego placu zabaw na terenie PM2 na Osiedlu Stałym" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ŚWIERCZEWSKA-GRZECZYŃSKA Anna
 35. "Montaż nowych ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych na terenie miasta" - szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: URBANIK Aleksandra
 36. "Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz kompleksu do street workout przy CKZiU" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WIRSKI Przemysław
 37. "Bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią tartanową przy ulicy Moniuszki na stadionie sportowym MCKiS Azotania" - szacunkowe koszty: 1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: WŁODARCZYK Patrycja
 38. "Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WOŹNIAK Angelika
 39. "Przebudowa parkingu przy ulicy Karola Olszewskiego" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ZALESKI Janusz Marian
 40. "Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ZDRADA Bernadette
 41. "Czym skorupka za młodu - zakup koszy do segregacji odpadów dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ZIĘTEK Barbara
 42. "Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu" - szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ŻURAWIK Anna

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl