Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Ocena merytoryczna zakończona

15 lipca 2021, 14:39

Ocena merytoryczna zakończona

Ocena merytoryczna zakończona

Zakończył się etap weryfikacji merytorycznej wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 42 propozycje przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i wkrótce poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Przypomnijmy, że do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego jaworznianie złożyli łącznie 49 wniosków. Jak informowaliśmy, po posiedzeniu zespołu ds. budżetu obywatelskiego, wszystkie wnioski przeszły pozytywnie proces weryfikacji formalnej.

Do weryfikacji merytorycznej przekazanych zostało 49 wniosków i aż 42 z nich zostały ocenione pozytywnie.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wniosków, pozytywnie zaopiniowanych zarówno pod względem merytorycznym i prawnym, a także z listą wniosków odrzuconych (do pobrania poniżej).

Zgodnie z harmonogramem, głosowanie na zadania, które mają szansę na realizację w 2022 r. rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 16 sierpnia br.

Zgodnie z zapisami uchwały wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy wniosków odrzuconych, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta.