Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Porozumienie z NSZZ Solidarność podpisane

14 lipca 2021, 14:14

Porozumienie z NSZZ Solidarność podpisane

Porozumienie z NSZZ Solidarność podpisane

W środę, 14 lipca br. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert podpisał porozumienie z przedstawicielami miejskich jednostek samorządowych dot. wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego. Działania te prowadzone będą w ramach projektu realizowanego przez NSZZ "Solidarność" w ramach Grantów Norweskich 2014-2021.

Pod koniec 2020 r. roku Gmina Miasta Jaworzna została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym przez NSZZ "Solidarność" we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz partnerami norweskimi w ramach Grantów Norweskich 2014-2021.

Efektem tej współpracy jest projekt "Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów". Przedsięwzięcie ma charakter prekursorski i jego głównym celem jest ożywienie dialogu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników, dla których samorząd jest pracodawcą pośrednim.

Realizacja podpisanego porozumienia będzie polegała na pilotażowym wprowadzeniu w pięciu zakładach pracy na terenie Jaworzna, dobrych praktyk jako modelu współpracy pracodawców z organizacjami związkowymi oraz wzmacniających i pogłębiających dialog pomiędzy samorządem, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi z jednej strony, a NSZZ "Solidarność" reprezentującym pracowników zatrudnionych przez podmioty realizujące zadania gminy.

Projekt realizowany będzie w: Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, Powiatowym Urzędzie Pracy, Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej oraz w jaworznickich Wodociągach.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na  https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6410/jaworzno_partnerem_projektu_nszz_solidarnosc.html

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek