Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Monika Bryl została Wiceprezesem - Zastępcą Prezesa KSSE

9 lipca 2021, 13:40

Monika Bryl została Wiceprezesem - Zastępcą Prezesa KSSE

Monika Bryl została Wiceprezesem - Zastępcą Prezesa KSSE

Zastępca Prezydenta Jaworzna - Monika Bryl została Wiceprezesem - Zastępcą Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Wyzwania związane z transformacją i przebranżowieniem gospodarki regionu, tworzeniem kolejnych stref inwestycyjnych, wprowadzaniem nowych inwestycji w kraju i poza granicami - to główne zadania Zarządu KSSE, do którego powołana została Monika Bryl. Nominacja na tę funkcję to również możliwe szanse dla Jaworzna związane z tworzeniem strategicznego dla regionu i kraju obszaru gospodarczego w Jaworznie i kontynuacją planowanej budowy fabryki samochodów elektrycznych IZERA w naszym mieście.

- Pani Monika Bryl zaczynała pracę w naszym urzędzie jako stażystka. Szybko zauważyliśmy, że jest człowiekiem wielkich talentów i postawiliśmy na jej rozwój i późniejsze awanse. Na każdym kolejnym szczeblu dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, zorganizowana, merytoryczna i kreatywna. Do dziś miałem w niej znakomitego współpracownika. Cieszę się, że jej talent, praca i wysoki poziom kompetencji został zauważony na tak wysokim szczeblu władzy jak Pan Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Gowin, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i oczywiście Pan Prezes KSSE Janusz Michałek. Przed Panią Wiceprezes KSSE Moniką Bryl stoją nowe, niezwykle ważne zadania i możliwości, ufam że również dla naszego miasta. Nade wszystko jestem zadowolony z tego, że dobry pomysł, by dać dużą szansę Pani Monice Bryl na rozwijanie swych talentów i predyspozycji, tak pięknie zaowocował. Życzę jej dziś, by był to tylko kolejny krok w dalszej karierze zawodowej - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) została uznana w rankingu FDI Business Financial Times 2019 najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, i drugą na świecie, po Dubaju. Katowicka Strefa jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa  450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły ponad 80.000 miejsc pracy. Katowicka SSE obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim: strzelecki, kedzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, oleski oraz prudnicki. Oznacza to, że na całym tym obszarze KSSE może wydawać decyzje o wsparciu.

W lipcu 2019 roku nawiązana została współpraca Gminy Jaworzno z KSSE, która już poskutkowała uruchomieniem dwóch terenów inwestycyjnych dla nowych przedsiębiorstw, wnoszących inwestycje warte łącznie kilkadziesiąt milionów złotych, a gminie przynoszących nowe miejsca pracy, dochód ze sprzedaży gruntów i przyszłych podatków. Już po roku współpracy okazało się, że ekonomiczne ambicje oraz możliwości Jaworzna i KSSE sięgają dalej. Rozpoczęto tworzenie dużego obszaru gospodarczego, który przeznaczony byłby dla strategicznych inwestycji zastępujących dotychczasowe branże objęte transformacją energetyczną. Wspólne działania władz miasta, KSSE, władz województwa i samorządu województwa, ministerstw i agend rządowych prowadzą do coraz bardziej realnego kształtowania się Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Przez prawie 6 lat (od listopada 2015 roku) Monika Bryl pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta, mając bezpośredni nadzór m.in. nad obszarami zamówień publicznych, zarządzania kryzysowego, zdrowia i spraw społecznych, a także sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy.

Z inicjatywy pani Moniki Bryl uruchomiono miejskie programy społeczne: "Jaworzno Wspiera Rodziny" i "Jaworzno Przyjazne Seniorom". Nadzorowała powstawanie żłobka miejskiego. Dzięki skutecznym działaniom - w porozumieniu z rodzicami - zbudowano bazę żłobkową dla 100 dzieci. Na wykonanie tego priorytetowego celu pozyskano prawie 2 mln zł z zewnętrznych środków: programu MALUCH+ oraz Unii Europejskiej. Dodatkowo stworzony został system dopłat dla dzieci uczęszczających do prywatnych placówek opieki przedszkolnej i żłobkowej.

Monika Bryl zainicjowała cykl dużych wydarzeń plenerowych dla całych rodzin. Majowe "Święto Rodziny" obchodzone w mieście od 2016 roku, zapisało się na stałe w kalendarzu jaworznickich imprez. Integracja rodzin, tworzenie odpowiednich warunków i opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia, stanowią fundament miejskiego programu dla seniorów, któremu patronowała zastępca prezydenta Monika Bryl. Co roku podczas "Tygodnia Seniora", najstarsi mieszkańcy przejmują z rąk prezydenta, symboliczny klucz do bram miasta i uczestniczą w całotygodniowych atrakcjach: koncertach, warsztatach, wykładach, zajęciach sportowych, spotykając się wśród pięknych, jesiennych krajobrazów Jaworzna lub sympatycznie spędzając czas w kawiarence seniora na jaworznickim Rynku. Dzięki aktywnym działaniom na rzecz środowiska osób starszych, z dofinansowaniem zewnętrznym powstały dwa Kluby Seniora. W wielu punktach miasta postawiono już kilkaset ławek dla seniorów, zmienia się także projektowana pod potrzeby osób starszych, miejska infrastruktura.

- Poprzez kolejne inwestycje w tereny rekreacji, miejsca zieleni, ale też ulgi i zwolnienia podatkowe pod budownictwo, nowe osiedla mieszkaniowe, atrakcyjne ceny biletów komunikacji miejskiej, działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym i seniorom budujemy nasz program wsparcia rodzin razem z mieszkańcami. Miasto skorzysta nie tylko w wymiarze finansowym, ale i relacji między ludźmi. Szczęśliwsi ludzie chcą mieszkać w szczęśliwym mieście, takim, które daje szanse, nie zmusza, ale zachęca. Jestem przekonana, że takie miasto budujemy - przyjazne i otwarte mieszkańcom - podkreślała w 2018 roku w wywiadzie dla Pulsu Jaworzna Monika Bryl. Ta deklaracja pozostaje niezmienna przez cały czas budowania przyjaznego miasta dla jaworznian.

Skuteczne zarządzanie kluczowymi projektami inwestycyjnymi, które Monika Bryl - jako zastępca prezydenta nadzorowała, są widoczne w przestrzeni miejskiej. Ostatnio oddawany do użytku Park Podłęże, który po wielu latach odzyskał blask, Hala Widowiskowo-Sportowa wraz z niezbędnym zapleczem i otoczeniem, czy też wspieranie zakupu kolejnych elektrycznych autobusów, modernizacja bazy PKM i kolejne osiedla mieszkaniowe budowane przez JTBS, to widoczne w mieście działania poprawiające jakość życia mieszkańców. Duży nacisk został położony na modernizację jaworznickiej służby zdrowia - od niezbędnych remontów, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną po cyfryzację usług w miejskim szpitalu i Zespole Lecznictwa Otwartego.

Monika Bryl:

Praca w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. to duże wyróżnienie i szansa na realizację strategicznych celów i przedsięwzięć gospodarczych dla całego regionu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Po kilkunastu latach pracy w jaworznickim Urzędzie Miejskim i sześciu latach pełnienia funkcji zastępcy prezydenta, przyszedł czas na nowe wyzwania, wzmacnianie gospodarki regionu, przygotowanie inwestycyjne w obliczu transformacji, a także wspieranie powstawania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, z korzyścią dla mieszkańców Jaworzna i województwa. Po wielu latach współpracy, serdecznie dziękuję za okazywany wzajemny szacunek, serdeczność, pełną pasji i profesjonalizmu pracę na rzecz mieszkańców, zaangażowanie w sprawy miasta i dumę z jego rozwoju. To suma zdobytych tutaj, w tej pracy, z tymi ludźmi doświadczeń, pokonanych przeciwności, przekutych w zwycięstwo pomysłów pozwala mi podjąć się nowego, zapewne równie ambitnego zadania.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i zaufanie prezydentowi Pawłowi Silbertowi. Przez wiele lat pracowałam w szczególnym miejscu, u boku dobrych ludzi, pod przywództwem skutecznego lidera, stawiającego mierzalne i jednocześnie wysokie cele do osiągnięcia. Dziękuję również wszystkim osobom, które mnie wspierały i dawały szansę ciągłego rozwoju. Mieszkańców zapewniam o mojej dalszej pracy na rzecz Jaworzna, już w innym miejscu, ale z takim samym wielkim sercem i zapałem jak do tej pory. Wierzę, iż dalej wspólnie pracując osiągniemy kolejne sukcesy.