Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszyła termomodernizacja ZSz-P nr 2 w Długoszynie

12 lipca 2021, 08:29

Ruszyła termomodernizacja ZSz-P nr 2 w Długoszynie - fot. MZOPOW Jaworzno

Ruszyła termomodernizacja ZSz-P nr 2 w Długoszynie - fot. MZOPOW Jaworzno

Ruszyła kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Długoszynie wraz z wymianą źródła ciepła z kotłów węglowych na gazowe. Projekt warty niemal 1,6 mln zł uzyskał aż 85 proc. dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach prowadzonych prac wymieniona zostanie stolarka okienna i pokrycia daszków, kominy zostaną wyremontowane, a ściany i stropy docieplone. Wymieniona zostanie także instalacja c.o., a kotłowania będzie zmodernizowana.

Prace potrwają do końca września 2021 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT".

Wartość całkowita projektu - 1 574 633,40 zł
Dofinansowanie UE - 1 303 342,23 zł
% dofinansowania -  85%

Obrazek
Obrazek