Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs fotograficzny "Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia"

6 lipca 2021, 08:27

Konkurs fotograficzny Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia

Konkurs fotograficzny "Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia"

Jaworzno, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Gminą Tarnowskie Góry, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia". Na zwycięzców czekają nagrody.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody miasta Jaworzna. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:

  • Grupa I - dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych;
  • Grupa II - dzieci z klas IV-VIII Szkół Podstawowych.

Do 1 sierpnia 2021 r. czekamy na zdjęcia zrobione na jaworznickich murawach galmanowych: w rejonie Sadowej Góry, Góry Wielkanoc w Ciężkowicach lub Długoszyna.

Lokalizacje obszarów na mapie:

Prace należy przesyłać na adres mailowy: biogalmany@us.edu.pl, w tytule podając: "Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia - praca konkursowa".

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie: http://www.biogalmany.us.edu.pl/konkurs.htm

Wśród zbiorowisk roślinnych Polski murawy galmanowe zajmują szczególną pozycję. Są one unikatowe dla naszego kraju, gdyż ich występowanie ograniczone jest do niewielkich obszarów położonych w południowej Polsce (oprócz naszego miasta, murawy galmanowe można znaleźć w okolicy Bytomia, Tarnowskich Gór, Olkusza, Chrzanowa czy Trzebini). W Jaworznie są to miejsca, gdzie już w średniowieczu odkrywkowo wydobywano rudy cynku. Te porzucone przez człowieka charakterystyczne wykroty z biegiem czasu zostały odpowiednio zagospodarowane przez naturę i przekształciły się w charakterystyczną, kolorową murawę, niezwykle bogatą w kwitnące gatunki.

W Jaworznie od 2018 r. realizowany jest projekt ochrony tych obszarów pod nazwą "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/projekty_i_programy/126/biogalmany.html