Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza dodatkowy nabór do żłobka

5 lipca 2021, 09:30

Rusza dodatkowy nabór do żłobka

Rusza dodatkowy nabór do żłobka

W związku z przeprowadzonym naborem na pozyskanie osób chętnych do udziału w projekcie "Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w jaworznickim żłobku" nie udało się zrekrutować wystarczającej liczby osób, które posiadają odpowiedni status na rynku pracy. W związku z powyższym od 19 do 22 lipca prowadzony będzie DODATKOWY NABÓR na 5 miejsc dla osób chętnych do udziału w projekcie, przy czym pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia osób będących poza rynkiem pracy, w tym osoby bezrobotne lub bierne zawodowo np. osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

Co należy zrobić?

 1. W dniach od 19 do 22 lipca 2021 r. - złożenie karty zgłoszenia do naboru dodatkowego do projektu "Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku" wraz wymaganymi dokumentami.
 2. Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie (tzn. Rodzic uzupełnia następujące pliki :
  • deklaracja uczestnictwa,
  • oświadczenie,
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • wsparcie tożsame,
  • formularz rekrutacyjny (WZ_0050_387_2020_zal_nr_1_do_Reg),
  • oświadczenie (WZ_0050_387_2020_zal_nr_2_do_Reg),
  • zgoda na przetwarzania danych (WZ_0050_387_2020_zal_nr_4_do_Reg).
  • W zależności od posiadanego statusu i sytuacji życiowej : załącznik nr 3 (WZ_0050_387_2020_zal_nr_3_do_Reg), 5 (WZ_0050_387_2020_zal_nr_5_do_Reg) lub 6 (WZ_0050_387_2020_zal_nr_6_do_Reg).
 3. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 19 lipca 2021 r. godz. 7:00 do dnia 22 lipca 2021 godz. 15.00.
 4. 23 lipca 2021 r. w godzinach 12.00 -14.00 utworzenie listy zarejestrowanych kart zgłoszeniowych.
 5. 26 do 28 lipca 2021 r. prace komisji rekrutacyjnej.
 6. Przedłużenie rekrutacji w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń dzieci do Żłobka.
 7. 30 lipca 2021 r. ogłoszenie wyników rekrutacji do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną zakodowanych list: listy przyjętych dzieci, listy rezerwowej oraz listy niezakwalifikowanych dzieci na stronie internetowej Żłobka oraz w siedzibie Żłobka na tablicy ogłoszeń.
 8. W pierwszej połowie sierpnia 2021 roku potwierdzenie przez Uczestnika udziału w projekcie i jednocześnie potwierdzenie przez Rodzica poświadczenia woli przyjęcia dziecka do Żłobka.
 9. W drugiej połowie sierpnia 2021 roku podpisanie umów z Dyrektorem o świadczenie usług Żłobka.
 10. Pobyt dzieci w Żłobku od 1 września 2021 r.