Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzniccy rolnicy u prezydenta

1 lipca 2021, 15:15

Jaworzniccy rolnicy u prezydenta

Jaworzniccy rolnicy u prezydenta

Organizacja corocznego Święta Plonów oraz bieżące sprawy dotyczące działalności rolniczej były tematami spotkania Prezydenta Pawła Silberta z przedstawicielami środowiska rolniczego z Jaworzna. Powrót do cyklicznych spotkań z jaworznickimi kołami i stowarzyszeniami jest możliwy dzięki zniesieniu części obostrzeń pandemicznych.

W trakcie spotkania, które odbyło się, w środę, 30 czerwca 2021 r., minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w marcu tego roku -  śp. Adama Smoliło - rolnika, który był niezwykle zaangażowany w działania na rzecz jaworznickiego środowiska rolniczego. To właśnie owce p. Adama od kilku już lat dbają o murawy kserotermiczne na terenie Sadowej Góry.

Podczas spotkania dyskutowano o kierunkach rozwoju Jaworzna i jego wpływie na gospodarkę miasta. Wiele uwagi poświęcono bieżącym wyzwaniom rolników m.in. dotyczącym  współpracy z Kołami Łowieckimi z Jaworzna czy nowym przepisom odnoszących się do producentów rolnych. Poruszono również tematy umów dzierżaw terenów miejskich pod działalność rolniczą w kontekście składanych wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatność bezpośrednią do upraw.

Podczas spotkania przyjęto termin obchodów Dożynek Miejskich, które jeśli tylko pozwolą na to epidemiczne obostrzenia, odbędą się na jaworznickim Rynku w niedzielę, 12 września 2021 r.

***

Na terenie Jaworzna działalność rolniczą prowadzi około 16 producentów rolnych, którzy gospodarują na ok. 600 ha terenie miasta.

ObrazekObrazekObrazekObrazek