Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Od dzisiaj złożysz deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca 2021, 08:29

Od dzisiaj złożysz deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od dzisiaj złożysz deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowy, ustawowy obowiązek dla właścicieli lub zarządców budynków - jest nim złożenie deklaracji dotyczącej tego, czym ogrzewane są obiekty.

Przedmiotowy obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 MW. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a cytowanej ustawy.

Deklaracje najłatwiej i najszybciej można wypełnić on-line wchodząc na stronę: https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracje można również złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Wówczas uprawniony do tego zadania urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Ważne daty dla właścicieli/zarządców budynków

Deklarację należy złożyć w terminie:

  • do 14 dni - dla budynków nowych, oddanych do użytkowania od 1 lipca 2021 r . (od dnia uruchomienia źródła);
  • do 12 miesięcy - dla budynków już istniejących (w których źródło ciepła było uruchomione przed dniem 1 lipca 2021 r.).

Szczegóły dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk i https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq