Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

28 czerwca 2021, 07:10

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Jest to program rehabilitacji kompleksowej, który proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty), mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia.

Jest adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie ma również górnej granicy wieku.

Szczegółowych informacji udziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Więcej informacji na www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Szczegóły dot. udziału w projekcie dostępne są w ulotce zamieszczonej poniżej.