Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działka przy ul. Kołłątaja na sprzedaż

25 czerwca 2021, 08:45

Działka przy ul. Kołłątaja na sprzedaż

Działka przy ul. Kołłątaja na sprzedaż

7 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 52/1 w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie.

Działka gminna nr 52/1 o powierzchni 1992 m2 w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie, objętą jest księgą wieczystą Nr KA1J/00001910/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trapezu. Działka porośnięta trawą, nielicznymi drzewami i krzewami. Dostęp do działki z ul. Kołłątaja, za pośrednictwem gruntowej drogi wewnętrznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 01MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 285 970,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 42 000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 30 czerwca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 7 lipca 20 21 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://www.bip.jaworzno.pl/a,39301,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

Więcej informacji na https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/dzialka-przy-ul-kollataja-na-sprzedaz/