Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicka Izba Gospodarcza wybrała nowy zarząd

23 czerwca 2021, 10:18

Jaworznicka Izba Gospodarcza wybrała nowy zarząd fot. JIG

Jaworznicka Izba Gospodarcza wybrała nowy zarząd fot. JIG

Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej na Walnym zgromadzeniu, 16 czerwca 2021, wybrali nowy zarząd Izby oraz przyjęli zadania do realizacji na najbliższe cztery lata.

Wśród zadań przyjęto kontynuacje projektu "Przedsiębiorcze Jaworzno". Przyjęto do realizacji nowy projekt „Kupuj lokalnie - Wpieraj lokalną przedsiębiorczość” propagujący idee "Kupuj produkt i usługę w swoim mieście". Rozszerzono zakres pracy grup obszarowych związanych ze współpracą z gminą, środowiskami biznesowymi oraz instytucjami międzynarodowymi. Postawiono priorytet na integracje branżową przedsiębiorców.

Podczas walnego przeprowadzono wybory na kolejną kadencję na lata 2021 - 2025.

W wyniku wyborów, wśród członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej wybrano skład zarządu w którym funkcję objęli:

  • Mateusz Łętowski - prezes zarządu,
  • Wiesław Pieczonka - wiceprezes zarządu,
  • Wiesław Głowacz - skarbnik,
  • Franciszek Matysik - sekretarz,
  • Paweł Drożdż - członek zarządu,
  • Anna Porębska - członek zarządu,
  • Jarosław Fudała - członek zarządu.

W skład komisji rewizyjnej wybrani zostali:

  • Aleksander Broszewski,
  • Izabela Noszczyńska,
  • Ewa Legutko.

Zarówno absolutorium dla zarządu, wynik wyborów i cele na przyszłą kadencję, świadczą o akceptacji kierunków działań JIG przez członków.

Gratulacje na ręce Prezesa JIG Mateusza Łętowskiego oraz Zarządu Izby, złożył Prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Obrazek