Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Miasta dla czystego powietrza" - konferencja ZMP we Wrocławiu

18 czerwca 2021, 17:23

Miasta dla czystego powietrza - konferencja ZMP we Wrocławiu

"Miasta dla czystego powietrza" - konferencja ZMP we Wrocławiu

18 czerwca w Sali Sesyjnej wrocławskiego Ratusza odbyła się konferencja "Miasta dla czystego powietrza" poświęcona prezentacji działań polskich miast dla ochrony powietrza. Została ona zorganizowana w formule hybrydowej przez miasto Wrocław oraz Związek Miast Polskich. W spotkaniu wziął udział prezydent Paweł Silbert, który jest również przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP.

- Klimat, czyste powietrze, a przede wszystkim nasze zdrowie nie mają barw partyjnych. Dlatego tak ważne jest, by rząd i samorząd działali w tej sprawie razem. Dla naszych mieszkańców. Tu, na poziomie lokalnym doskonale wiemy, jak ważna jest troska o sprawy związane z ekologią. Wiemy jak prowadzić te działania i dobrze dysponować funduszami na ten cel - mówił podczas konferencji Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, członek Zarządu ZMP.

Już od początku lat 90. ubiegłego stulecia polskie gminy, a później także powiaty, dysponujące (do czasu likwidacji w 2010 roku) gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska, przeznaczały dużą część tych środków na działania zmniejszające zanieczyszczenie powietrza, w tym likwidację lokalnych kotłowni węglowych w centrach miast.

Podczas spotkania zaprezentowano przykłady konkretnych działań miast na rzecz czystego powietrza z Wrocławia, Jaworzna, Świdnicy, Krosna, Konina, Pleszewa, Podkowy Leśnej, Złotowa.

- Poprawa jakości powietrza jako ambitny cel UE wymaga radykalnych, bardzo konkretnych działań. A w Polsce szczególnie radykalnych z uwagi na naszą specyfikę - klimat i węglowe przyzwyczajenia. Bez skoordynowanych, wspólnych programów rządowych i samorządowych nie zlikwidujemy niskiej emisji z węglowych pieców grzewczych w założonym przez Unię czasie - podkreślał Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Wypracujmy pakiet takich działań w ramach polskiego okrągłego stołu klimatycznego. Efektem powinny być takie propozycje i mechanizmy, które pozwolą wymienić indywidualne źródła ciepła nawet najbardziej ubogim mieszkańcom zabudowy indywidualnej oraz ułatwią rozbudowę rozwiązań systemowych w zabudowie wielorodzinnej. Proponuję, aby wygranym w tej sprawie nie była ani Unia, ani rząd, ani samorząd. Niech wygranymi będą polskie rodziny - przekonywał Paweł Silbert - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP.

Celem spotkania w stolicy Dolnego Śląska było przedstawienie opinii publicznej pełnego obrazu działań miast dla poprawy jakości powietrza, zarówno na podstawie danych, jak i wybranych przykładów konkretnych działań podejmowanych przez miasta różnej wielkości.

- W latach 2016-2020 samorządy wydały na działania bezpośrednio wpływające na jakość powietrza 23 mld zł, z czego 9 mld zł stanowiły wydatki majątkowe. Kwoty te nie obejmują znacznych nakładów na termomodernizację. Wielokrotnie większe były nakłady na działania pośrednio wpływające na jakość powietrza, np. na modernizację dróg i transportu publicznego - poinformował Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.


 

Obrazek