Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

SP 20: przygotowano grunt pod remont szkoły

18 czerwca 2021, 11:42

Przygotowano grunt pod remont szkoły SP 20

Przygotowano grunt pod remont szkoły SP 20

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 zakończyły się prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły. Te były warunkiem koniecznym, mającym przywrócić odpowiednie parametry gruntu, pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie szkoły po wykonaniu prac remontowych. Zadanie było realizowane przez firmę Geo-Industrial S.A. na zlecenie Tauron Wydobycie. Po wydaniu pozwolenia, w lipcu br. Spółka przystąpi do wyłonienia wykonawcy  pełnego remontu budynków oraz otoczenia szkoły.

W wyniku zakończenia prac gruntowych i uzyskaniu pozytywnych wyników badań, Tauron Wydobycie jeszcze w czerwcu br. wznowi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie procedurę ubiegania się o wydanie pozwolenia na kompleksowy remont budynku. Po jego uzyskaniu Spółka ma zamiar wyłonić wykonawcę prac naprawczych.

Zarząd Tauron Wydobycie, 8 czerwca 2021 r. podczas spotkania z władzami miasta przedstawił informację o bieżących działaniach w terenie oraz potwierdził gotowość rozpoczęcia prac remontowych budynków i infrastruktury szkolnej. Spółka do czasu ich zakończenia będzie finansowała transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywała przygotowanie posiłków.

***

Budynki SP20 wraz z zapleczem szkolnym przy ulicy Nauczycielskiej nr 20 zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na poważne szkody górnicze. W listopadzie 2018 roku zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do budynku zastępczego gminy, przy ulicy Sportowej 1. Kształcenie uczniów odbywa się tu do chwili obecnej.