Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Ocena formalna

17 czerwca 2021, 09:57

JBO 2022

JBO 2022

Podczas wczorajszego posiedzenia Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 49 wniosków. W wyniku oceny ustalono, że wszystkie spełniają wymagania formalne (w tym 4 wymagają uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawców).

Przed nami drugi etap weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji, m.in. czy zadanie mieści się w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp.

Zgodnie z harmonogramem weryfikacja merytoryczna potrwa do drugiej połowy lipca br. Następnie poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w IX edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w terminie od 26 lipca do 16 sierpnia br.

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl