Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kampania "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy"

17 czerwca 2021, 12:29

Kampania Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy

Kampania "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy"

Konferencją online zainaugurowano w czwartek, 17 czerwca 2021 r. działania w ramach kampanii "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy". Cykl warsztatów i spotkań, koncerty, konkursy czy tzw. dni offline (dni bez niepotrzebnego korzystania z sieci), to część zaplanowanych w ramach wydarzenia działań.

- Założeniem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców na temat cyberprzemocy i e-zagrożeń. Główną przestrzenią, w której będą wdrażane projekty profilaktyczne dotyczące przemocy w sieci, jest szkoła. Projekt będzie realizowany na terenie placówek oświatowych oraz w Internecie - mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Podczas czwartkowej konferencji zaprezentowano założenia kampanii oraz planowane działania w 2021 roku. Do współpracy zaproszono placówki oświatowe oraz jednostki miejskie będące realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna (GKRPA).

- Pierwsza części kampanii będzie skupiać się na podniesieniu kompetencji nauczycieli, którzy będą realizować kampanię na terenie szkół. Druga część skupi się na dotarciu do dzieci i młodzieży, którzy będą zdobywać informację na temat cyberprzemocy w sieci oraz będą mogli osobiście angażować się w projekty związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom dobrostanu psychofizycznego - uzupełnia Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej.

Działania i akcje prowadzone online - w obecnej sytuacji pandemicznej w kraju - pozwolą nam skutecznie i bezpiecznie dotrzeć do wszystkich uczniów oraz ich rodziców.

Podczas konferencji zebrani wysłuchali wykładów: Kazimierza Taborowicza, Podkomisarza Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach - pn. "Od netykiety do przestępstw z nienawiści" oraz dr. Macieja Dębskiego, założyciela i Prezesa Fundacji Dbam o Mój Zasięg - pn. "FONOHOLIZM i higiena cyfrowa". Ponadto o Banku Dobrych Praktyk mówili podczas spotkania Anna Knapik i Dawid Rak - psychologowie, terapeuci i trenerzy personalni.

Partnerami kampanii są: Miejska Biblioteka Publiczna z projektem pn. "Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach", ATElier Kultury z projektem pn. "Cyberpomoc w Atelier Kultury". Co istotne, w kampanii dużym obszarem merytorycznym zajmuje się Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., który przygotuje webinaria dot. cyberprzemocy, a który od kilku miesięcy prowadzi Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży Azymut. Ponadto, udział w przedsięwzięciu biorą: Stowarzyszenie Epsilon z projektem Bank Dobrych Praktyk oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizujący działanie pn. "Best Friends - Przyjaźń zamiast hejtu". Ponadto w projekcie udział biorą Centrum Psychoterapii i Rozwoju Self, Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostanie m.in.: kampania lokalna w szkołach „Bezpieczni w cybersieci", konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych pt. "Jaworzno wolne od uzależnień”, Jaworznickie Dni OFFLINE, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, gry terenowe, webinaria czy edukacja najstarszych jaworznian nt. zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Zaplanowane są również koncerty oraz zajęcia w przestrzeniach miejskich - to wszystko zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi.

16 czerwca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na oficjalne logo kampanii, który był skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W finalnych zmaganiach udział wzięło 10 uczestniczek, składając 12 prac konkursowych. Wszystkie laureatki są uczennicami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Nagrody zostały wręczone laureatom 16 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

Zwycięską pracę przygotowała Klaudia Kisiel
2 miejsce - Zofia Zarzeczny  
3 miejsce - Patrycja Fereniec

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty podarunkowe.

Hejt w sieci - jak sobie poradzić?

Zainaugurowana kampania to nie jedyne działanie gminy skierowane do osób zmagających się z problemem cyberprzemocy i hejtu w sieci. W ubiegłym miesiącu Jaworzno przyłączyło się do projektu Dziennika Zachodniego pt. „Otwórz się na pomoc”. W ramach współpracy stworzono poradnik dla rodziców i młodzieży, z miejscami w których w Jaworznie można szukać pomocy m.in. psychologicznej oraz jak chronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwami, jakie niesie korzystanie z Internetu. Poradnik można pobrać pod adresem: https://jaworzno.naszemiasto.pl/jaworzno-przylacza-sie-do-projektu-otworz-sie-na-pomoc/ar/c1-8256194. Wydana została również bezpłatna wersja papierowa poradnika, która już trafiła do miejsc użyteczności publicznej oraz do domów Jaworznian.

Projekt to nie tylko sam poradnik, ale również interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu. Problem, który w czasie pandemii i zdalnej nauki, stał się tak bardzo aktualny.

Scenariusz został opracowany razem z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką, Mają Pisarek. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika, 12-letniego chłopca, który musi się zmierzyć z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie https://dziennikzachodni.pl/interactive/otworz-sie-na-pomoc/indywidualne/mediappg/mobile/#OK%C5%81ADKA

Pomoc potrzebna od zaraz. Poradnia Azymut działa i pomaga

Ponad rok trwającego stanu pandemii, coraz większa izolacja i brak stałego kontaktu z rówieśnikami spotęgowały problemy sfery psychicznej u dzieci i młodzieży. By temu zaradzić i rozpocząć odpowiedni proces diagnozy i terapii, Prezydent Jaworzna wraz z Zespołem Lecznictwa Otwartego, w październiku 2020 roku, zainicjowali działalność poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży AZYMUT. Profesjonalna kadra terapeutyczna i medyczna, wyremontowane i świetnie wyposażone gabinety w przychodni ZLO Kościuszko przy ul. Plac Górników 5 A oraz zapewnione finansowanie z GKRPA to elementy gwarantujące efektywną pomoc dla dzieci i ich rodzin.

Od października 2020 roku z pomocy Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Azymut, prowadzonej przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, skorzystało ponad 350 osób. Ze względu na panującą pandemię i wzmożone potrzeby młodych jaworznian w zakresie pomocy psychologicznej, Gmina podpisała umowę ze ZLO na kontynuowanie działalności poradni w 2021 r.

Do poradni przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia. Uwaga! Nie jest wymagane żadne skierowanie.

Do Poradni AZYMUT możesz zgłosić się, jeżeli Twoje dziecko przejawia problemy wymagające wsparcia psychologicznego, a w szczególności:

 • próby i skłonności samobójcze,
 • zaburzenia lękowe i nerwicowe,
 • depresja dziecięca i młodzieżowa,
 • agresja i autoagresja (samookaleczenia),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD),
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • zaburzenia rozwojowe, jak np. zespół Aspergera, ADHD (w ramach TUS).

Zakres świadczonych usług w Poradni AZYMUT:

 • diagnoza psychiatryczna / wizyta lekarska (lekarz psychiatra dziecięcy),
 • diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna,
 • poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • porada psychologiczna dla rodziców,
 • wizyty środowiskowe (sesje wsparcia psychospołecznego),
 • konsultacje rodzinne online,
 • sesje psychoterapii online,
 • teleporady.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno

Godziny otwarcia poradni:

 • poniedziałek - 8.00-16.00,
 • wtorek - 11.00-20.00,
 • środa - 8.00-14.00,
 • czwartek - 11.00-20.00,
 • piątek - 8.00-14.00.
   
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek