Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spisz się w dzielnicy

16 czerwca 2021, 12:44

Spisz się w dzielnicy

Spisz się w dzielnicy

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkiem ustawowym każdego z nas, a niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać ze stałego stanowiska komputerowego do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Dodatkowo pracownicy Gminnego Biura Spisowego chcą w ramach ułatwienia i umożliwienia mieszkańcom jak najszybszego wywiązania się z obowiązku spisowego wyjść do mieszkańców dzielnic naszego miasta. Od 21 do 25 czerwca 2021 r. uruchomiony zostanie mobilny punkt do samospisu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Gdzie? Kiedy?
Jeleń
Dom Kultury
ul. Wiosny Ludów 1
poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.
godz. 8:00-19:00
Byczyna
Klub "NIKO"
ul. Na Stoku 14
wtorek, 22 czerwca 2021 r.
godz. 8:00-19:00
Ciężkowice
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Ks. A. Mroczka 51
środa, 23 czerwca 2021 r.
godz. 8:00-19:00
Szczakowa
Dom Kultury
ul. Jagiellońska 3
czwartek, 24 czerwca 2021 r.
godz. 8:00-19:00
Os. Stałe
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Inwalidów Wojennych 2
piątek, 25 czerwca 2021 r.
godz. 8:00-19:00

Respondenci, którzy skorzystają z metody samospisu internetowego, w tym samospisu na stanowisku mobilnym, mogą wziąć udział w loterii nagród organizowanej przez GUS. Formularz online wygeneruje unikatowy kod potwierdzający dokonanie samospisu, który należy zarejestrować na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przypominamy, że alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrze spisowi - będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88.

Obrazek