Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach

14 czerwca 2021, 09:00

Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach

Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach

Z myślą o młodych ludziach, szczególnie narażonych na zagrożenia, jakie niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie opracowała projekt pt. "Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach". Przyświecającą nam ideą było przekonanie o konieczności wsparcia dzieci i młodzieży, istotnego zwłaszcza teraz, w dobie ograniczenia dotychczasowych form kontaktów społecznych, nawet tych związanych z edukacją. Tworząc program opieraliśmy się również na naszych doświadczeniach w realizacji projektów profilaktycznych.

Agresja w Internecie nie jest nowym zjawiskiem, ale w obecnej sytuacji większej intensywności ich aktywności w sieci, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości nadzoru i opieki ze strony dorosłych, ryzyko jej występowania jest znacznie większe. Sprawcami zachowań klasyfikowanych jako cyberprzemoc, mogą być zarówno rówieśnicy, jak i osoby starsze. Coraz częściej słyszymy o przypadkach zastraszania, ośmieszania, poniżania, a także psychicznego znęcania się nad jednostkami słabszymi w przestrzeni wirtualnej. Intensyfikacja zjawiska powoduje, konieczność podejmowania kolejnych prób reakcji przez różne środowiska i grupy społeczne.

- Kierując znaczącą część naszej działalności w stronę dzieci i młodzieży, czujemy się zobowiązani, by włączyć się ze swoją ofertą w prowadzone programy profilaktyczne i tym samym wesprzeć, bardzo ważną dla nas grupę odbiorców, na niezwykle trudnym etapie ich życia, jakim jest dorastanie. Do udziału w projekcie zaprosimy trenerów mających wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji warsztatów profilaktycznych, których wiedza, a przede wszystkim znajomość problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie, będą niezwykle pomocne w realizacji przedsięwzięcia - tłumaczy Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. - Szukając propozycji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, z dala od niebezpieczeństw kryjących się w sieci, zwrócimy ich uwagę na korzyści i przyjemności wypływające z obcowania z literaturą. Zaproponujemy im udział w spotkaniach autorskich, które z jednej strony traktować będą o zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniu np. od komputera, z drugiej zaś popularyzować właściwe wzorce zachowań w życiu społecznym. W finale zaprosimy mieszkańców miasta (dzieci, młodzież i dorosłych) do udziału w wieczorze naukowców w Bibliotece. To wyjątkowe popularnonaukowe wydarzenie planujemy zorganizować wspólnie z jedną ze śląskich uczelni wyższych. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy. To także okazja na pokazanie młodym ludziom, że są ciekawsze i bardziej wartościowe sposoby na spędzenie czasu wolnego niż serfowanie po Internecie. Uczestnicy przedsięwzięcia przekonają się, że nauka jest pasjonująca oraz ciekawa.

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu gminy pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Projekt jest częścią działań kampanii "Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy".