Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Światowy Dzień Inwalidy 2021

10 czerwca 2021, 07:50

Światowy Dzień Inwalidy 2021

Światowy Dzień Inwalidy 2021

We wtorek, 8 czerwca br., jaworznicki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował w mieście obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy. W uroczystym spotkaniu wziął udział m.in. Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej.

Głównym celem ustanowionego 1956 r. "Dnia Inwalidy" jest uświadomienie wszystkim, jak cienka jest granica między światem osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, a najważniejszym przesłaniem jest walka z różnymi stereotypami na temat niepełnosprawności. To również doskonała okazja do przypomnienia o obowiązku traktowania niepełnosprawnych obywateli, jako pełnosprawnych członków społeczeństwa.

To między innymi dzięki ludziom zrzeszonym w jaworznickim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów można sobie uświadomić, że osoby starsze lub nie w pełni sprawne, mogą zawsze pozostawać młode duchem, chcąc żyć pełnią życia i nie martwiąc się problemami. Członkowie związku udowadniają, że gdy posiada się wsparcie oddanych ludzi, człowiek w podeszłym wieku, czy też zmagający się z pewnymi niedoskonałościami nie musi rezygnować ze swoich pasji i może być ciągle aktywny.

W tym roku - ze względu na panujący w kraju stan epidemii - wydarzenie podzielono na dwa dni. Podczas spotkania Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk złożył członkom związku serdeczne życzenia oraz obdarował przybyłych słodkim upominkiem.

Obrazek