Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miasta Idei w Jaworznie

9 czerwca 2021, 14:29

Miasta Idei w Jaworznie

Miasta Idei w Jaworznie

Za nami spacer po centrum miasta oraz debata, podczas której prezydenci Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tychów i Tarnowskich Gór dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi przeprowadzania dużych zmian w miastach oraz zarządzania nimi. Rozmawiano również o najważniejszych wyzwaniach i roli samorządności.

Po raz pierwszy Miasta Idei w Jaworznie zorganizowano pięć lat temu. Spotkaliśmy się wtedy, by rozmawiać o tworzeniu przestrzeni dla pieszych. Był to zaczątek wielu zmian w mieście. W tym roku, zamiast tradycyjnych warsztatów, spotkanie rozpoczęło się spacerem po mieście, podczas którego uczestnicy przeszli przez sezonowy parking dla rowerów Bike&Ride z lodowiskiem, nowoczesne centrum przesiadkowe, parking podziemny, wybudowany ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego pumptrack, kładkę i skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego oraz zobaczyli wyremontowaną Halę Widowiskowo-Sportową. W spacerze udział wziął udział m.in. prezydent Paweł Silbert i przedstawiciele środowisk rowerowych, a także osoby, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

Następnie odbyła się debata prezydentów miast regionu, w której udział wzięli Paweł Silbert - prezydent Jaworzna, Marcin Bazylak - prezydent Dąbrowy Górniczej, Arkadiusz Czech - burmistrz Tarnowskich Gór oraz Andrzej Dziuba - prezydent Tychów. Prezydenci dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zarządzania miastami, partycypacją społeczną, czy doświadczeniami z działań prowadzonych w ich samorządach. Rozmawiano także o funkcjach i wyzwaniach, przed jakimi stoją nowoczesne miasta. Spotkanie prowadził red. Przemysław Jedlecki.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek