Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna - Jerzy Zamarlik i Lucjan Fudała

31 maja 2021, 08:22

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna - Jerzy Zamarlik i Lucjan Fudała

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna - Jerzy Zamarlik i Lucjan Fudała

Podczas majowych obrad Sesji Rady Miejskiej jaworzniccy radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu "Zasłużony dla miasta Jaworzna" dla zmarłych jaworznian - Jerzego Zamarlika i Lucjana Fudały, którzy przez całe swoje życie pracowali na rzecz rozwoju miasta i wspierali lokalną społeczność. W piątek 28 maja 2021 r. rodziny zasłużonych odebrały z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Moniki Bryl oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kaczmarka, okolicznościowe dyplomy.

Podczas zdalnych obrad sesji Rady Miejskiej, 27 maja 2021 r. jaworzniccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o uhonorowaniu pośmiertnie Jerzego Zamarlika i Lucjana Fudały. Z inicjatywą o nadanie tytułu jaworznickim przedsiębiorcom wystąpiła Jaworznicka Izba Gospodarcza.

Jerzy Zamarlik

Pan Jerzy Zamarlik swoje życie związał z Jaworznem. Drogę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych "Azot" i tam w pierwszych latach pracował jako technolog, aby kolejno awansować na stanowisko kierownika wydziału, a następnie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych.

W latach 80. założył firmę "Laboratorium Organiczne". Następnie wszedł do spółki JAGO-PRO, która w 1993 roku zmieniła nazwę na JAGO-Pro sp. z o.o. zakład produktów w opakowaniach ciśnieniowych. Tak pakowane kosmetyki z Jaworzna trafiały i trafiają do sieci handlowych z całej Europy. Wiedza chemiczna i zdolności menedżerskie Pana Jerzego Zamarlika spowodowały, że firma JAGO-Pro stała się perłą eksportową na gospodarczej mapie miasta Jaworzna.

Pan Jerzy Zamarlik, wieloletni prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej, prezes firmy JAGO-Pro był orędownikiem lokalnej przedsiębiorczości w mieście. Był pierwszym prezesem Jaworznickiej Izby Gospodarczej, która za jego życia zmieniając się z Jaworznickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, znacząco zwiększyła grono swoich członków. Pan Jerzy Zamarlik zapoczątkował również wiele inicjatyw związanych z integracją środowiska biznesowego w mieście. W 2019 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między Jaworznicką Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Gminą Miasta Jaworzna. Pan Jerzy Zamarlik był zwolennikiem współpracy przedsiębiorców zrzeszonych w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej z samorządem terytorialnym.

Pan Jerzy Zamarlik zmarł 24 maja 2020 roku.

Lucjan Fudała

Pan Lucjan Fudała urodził się w 1937 roku w Szczakowej-Pieczyskach i od początku był związany z Pieczyskami, Szczakową i Jaworznem. Jako 14-latek pracował w Zakładach Papierniczych "Worek" przy Cementowni Szczakowa. Pracę w Hucie Szkła Okiennego rozpoczął w 1955 roku. Pracując, ukończył liczne kursy, które przygotowały go do objęcia coraz wyższych stanowisk. Pan Lucjan Fudała pełnił wiele funkcji w organizacjach młodzieżowych i działał w związkach zawodowych. W latach 80. Pan Lucjan Fudała wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Huty Szkła Okiennego "Szczakowa", która przeżyła rozkwit pod jego kierownictwem - realizowano inwestycje, instalowano nowoczesne urządzenia i wdrażano nowatorskie technologie. Huta Szkła sprzedawała swoje produkty na cały świat.

W 1992 roku Pan Lucjan Fudała wraz z synami stworzył spółkę FUD-MEN. Obecnie firma zatrudnia kilkuset pracowników, a wyroby produkowane przez spółkę można spotkać w sklepach na całym świecie. W 2019 roku FUD-MEN, w corocznym konkursie "Przedsiębiorcze Jaworzno" organizowanym przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą, zdobył nagrody w następujących kategoriach: Eksporter Roku, Firma Roku, nagroda tytułowa gali pn. "Regionalna Przedsiębiorczość Innowacyjność Śląska", Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Jaworzna.

Pan Lucjan Fudała był działaczem sportowym, wspierał kluby sportowe "Szczakowianka" i "Ciężkowianka". Jako społecznik, czynnie uczestniczył w tworzeniu Ośrodka Wypoczynkowego "Sosina" oraz był jednym z inicjatorów budowy osiedla Podłęże.

Pan Lucjan Fudała był zawsze gotów nieść pomoc potrzebującym, pomagał dzieciom - sponsorując wyjazdy, wycieczki i kolonie. Wspierał charytatywnie Szkołę Podstawową w Pieczyskach. Przez całe życie Pan Lucjan Fudała był blisko ludzi, okazując im szacunek i zainteresowanie.

Pan Lucjan Fudała zmarł 5 lutego 2020 roku.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek