Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Program "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" w mieszkaniu chronionym

26 maja 2021, 07:00

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym

Program "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" w mieszkaniu chronionym

Kolejny rok z rzędu w Jaworznie realizowany jest program "Asystent Osoby Niepełnosprawnej". Po raz drugi zadanie realizowane jest w mieszkaniu chronionym. Na tegoroczne działania miasto przeznaczyło 60 tys. zł.

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym to zespół działań aktywizujących i uspołeczniających dorosłą osobę z niepełnosprawnością intelektualną w wyodrębnionym lokalu pełniącym funkcję mieszkania chronionego poprzez m.in. przygotowanie osób w nim przebywających, pod opieką asystentów do prowadzenia samodzielnego życia (pobyt okresowy); interwencyjne wsparcie w przypadku konieczności opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (pobyt okresowy), a także alternatywne wsparcie zastępujące pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę z uwzględnieniem warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (pobyt stały).

- Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w naszym mieście działa już od roku, jest jednym z 49 tego typu miejsc w całej Polsce. Tego typu miejsca to inicjatywa, która potrzebna jest wielu jaworznickim rodzinom. Osoby niepełnosprawne czują się samodzielne, doceniane, mogą się wykazać i tworzyć więzy przyjaźni z innymi wychowankami - to podnosi ich poczucie własnej wartości - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl. - Dla ich rodziców to bardzo ważna sprawa, ponieważ każde z nich myśli o przyszłości swoich dorosłych już dzieci, możliwości zamieszkania i opieki właśnie w takim miejscu, wtedy kiedy "ich zabraknie" lub kiedy ze względów zdrowotnych, chwilowo nie będą mogli się nimi opiekować.

Osoby niepełnosprawne, chcące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, napotykają szereg barier utrudniających im to zamierzenie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się, niepełnosprawność umysłowa. Stąd zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.

- Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej realizowane są w mieszkaniu znajdującym na terenie Jaworzna. Trzypokojowe mieszkanie na parterze bloku przy ul. Matejki spełnia trzy funkcje. Przede wszystkim, na co dzień mieszkają w nim uczestnicy ŚDS i/lub WTZ, którzy w asyście opiekunów uczą się samodzielności. Lokal pełni również funkcję interwencyjną, co oznacza, że schronienie mogą w nim znaleźć te osoby z niepełnosprawnościami, które czasowo (z powodu wyższej konieczności życiowej, np. pobyt w szpitalu) utraciły opiekę rodziców/opiekunów. Jeśli któryś z uczestników osiągnie samodzielność, a nie ma już wsparcia rodziców lub opiekunów, będzie mógł w mieszkaniu chronionym zamieszkać na stałe - tłumaczy Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej.

Zadanie realizowane jest od 15 maja do 31 grudnia 2021 r. Pomocą asystentów objęte będą min. 32  osoby. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.