Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

ATOM 2.0: Restauratorzy ponownie zwolnieni z części "opłaty koncesyjnej"

25 maja 2021, 13:32

ATOM 2.0

ATOM 2.0

Przedsiębiorcy, prowadzący w ramach działalności restauracyjnej sprzedaż napojów alkoholowych, zostali zwolnieni z opłaty  koncesyjnej do końca 2021 roku. Poprzednie zwroty części opłaty już trafiły na konta przedsiębiorców.

Po wejściu w życie dwóch uchwał Rady Miejskiej, ze zwrotu "opłaty koncesyjnej" za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu (czyli dotyczącej lokali gastronomicznych), skorzystało kilkudziesięciu przedsiębiorców (43 - w 2020 r., 52 - I część 2021 r.). Z tego tytułu wypłacono 77 443,56 zł.

Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Silberta, podjęto trzecią uchwałę, która umożliwia zwolnienie z części opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do końca 2021 r.

- Właściciele lokali gastronomicznych, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, nie są w stanie wykorzystać prawa do serwowania napojów alkoholowych, a przecież za tę możliwość wnoszą stosowną opłatę. Prezydent Jaworzna oraz Radni ponownie zdecydowali zatem, by nie obciążać przedsiębiorców, którzy w tak trudnym okresie walczą o utrzymanie swoich biznesów - mówi Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Zwolnienie z "opłaty koncesyjnej" przebiega w maksymalnie uproszczonej procedurze. To efekt pracy urzędników i konsultacji przeprowadzonych z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Wszystkie czynności administracyjne prowadzone są w Urzędzie Miejskim, a ubiegający się o zwrot właściciele lokali powinni wypełnić jedno proste oświadczenie, w którym potwierdzany jest numer konta, na który ma trafić zwrot za uiszczoną opłatę.

W sprawach zwrotów za części wniesionych opłat alkoholowych należy kontaktować się z:

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 61 81 720, 32 61 81 716

Wydział Budżetowo-Finansowy
Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych
tel. 32 61 81 723