Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Praca w zespole

21 maja 2021, 07:59

JBO 2022

JBO 2022

Do dzisiaj, 21 maja br. czekamy na Państwa zgłoszenia do pracy w charakterze społecznym w zespole ds. budżetu obywatelskiego. Ważne! Proszę pamiętać, że członkami zespołu nie mogą być osoby zgłaszające projekt, jak i partnerzy projektów.

Zgłoszenia można dokonać mailowo, przesyłając wypełniony formularz na adres: jbo@um.jaworzno.pl lub złożyć osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Formularz dostępny jest na stronie www.jbo.jaworzno.pl

Prezydent powoła w drodze zarządzenia 8-osobowy zespół ds. budżetu obywatelskiego tj.: 4 pracowników urzędu wskazanych przez Prezydenta oraz 4 reprezentantów społecznych wyłonionych w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrazili chęć pracy w zespole.